Voortgang afspraken cao Technische Groothandel

In het cao-akkoord wat begin 2023 is afgesloten zijn afspraken opgenomen over onderwerpen welke sociale partners gedurende de looptijd van de cao nader uitwerken. Daarover gaat deze nieuwsbrief.

Voortgang

De cao-partijen zijn herhaaldelijk bij elkaar gekomen om de voortgang van de verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken. De thema’s

  • Loongebouw,
  • Inventarisatie pensioenen,
  • Duurzame inzetbaarheid,
  • Leesbaarheid van de cao,
  • Invulling van de cao à la carte

Deze zijn weer verder door de cao-partijen uitgewerkt. In onze vorige nieuwsbrief is er al wat uitgebreider bij stil gestaan. Er zijn goede vervolgstappen gezet maar inhoudelijk kan daar nu niet meer over worden gemeld omdat de uitwerking van nog geen enkel onderwerp is afgerond.

Duurzame inzetbaarheid

Op één onderwerp kan sowieso wel meer worden gezegd, namelijk de mogelijkheden welke de Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel nu al te bieden heeft. Deze stichting is enkele jaren geleden door sociale partners in de Technische Groothandel opgericht en CNV Vakmensen vervult daarin een actieve rol. Via de website samwerkt.nl kan je zien welke mogelijkheden er zijn om duurzame inzetbaarheid te stimuleren, van je eerste baan tot aan je pensioen! Bijvoorbeeld door het grote aanbod van (vaak gratis) scholingsmogelijkheden kan je je breed ontwikkelen en dat hoeft niet alleen met je werk te maken hebben. Kijk ook eens naar de kalender waarin de maandelijkse gebeurtenissen en activiteiten zijn opgenomen. In de bijlage onderaan deze nieuwsbrief tref je de kalender aan.

Voorstellen voor de nieuwe cao-onderhandelingen?

De tijd vordert gestaag en daarom roepen we leden én niet leden nu al op om mee te denken over de inzet voor een nieuwe cao. Behalve bovenstaande thema’s zijn er genoeg andere onderwerpen welke we aan de orde kunnen stellen. Daarover ontvangen we graag zoveel mogelijk input uit de sector zélf. Richt je direct tot Arie Kasper (gegevens hieronder) of ga naar de cao-pagina op onze website waar jij en jouw collega’s kunnen meepraten over de sector.

Hoe verder

De impact van de arbeidsvoorwaardelijke en financiële vervolgstappen zal meegenomen worden in de komende cao-onderhandelingen. Deze cao-onderhandelingen zullen starten in oktober. Op 18 september aanstaande is de volgende bijeenkomst over de voortgang van de verschillende onderwerpen gepland.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar https://www.cnvvakmensen.nl/handel/groothandel/cao-technische-groothandel. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402
E a.kasper@cnvvakmensen.nl

 

Downloads