Update cao overleg Mediq

Zoals eerder gezegd hebben we gisteren een korte reactie gekregen van jullie werkgever. Een reactie op een aantal voorstellen/suggesties die wij eerder hadden aangedragen.

Wat wij hebben voorgsteld:

  • dat we de huidige beoordelings- en beloningssystematiek willen versimpelen en uitlegbaar willen maken. Ons voorstel is om bijvoorbeeld te werken met vaste periodieken
  • dat we ten minste jullie koopkracht zou willen behouden. We hadden neergelegd dat we daarom zouden moeten kijken naar een de automatisch prijscompensatie (APC)die voor de toekomstige loonsverhoging toegepast zou kunnen worden.
  • dat het loon over de periode dat er geen cao was (vanaf mei 2020) alsnog met terugwerkende kracht zou worden gerepareerd/gecompenseerd met de APC. Niet met een éénmalige uitkering maar structureel en dus pensioengevend
  • dat er naast koopkrachtbehoud er ook een koopkracht verbetering zou moeten worden afgesproken door de lonen met 100,-- euro bruto per maand te verhogen
  • dat er gekeken moet worden naar werkdruk, de manier waarop er wordt geroosterd, werk-privé balans en overige zaken die te maken hebben met de inrichting van jullie werk
  • dat de regeling SPAWW vóór 1 april zou worden verlengd
  • dat voor medewerkers vanaf 18 jaar ten minste het vak volwassen loon wordt betaald
  • dat de vakbondscontributie fiscaal kan worden verrekend en er vakbondsfaciliteiten (o.a. vakbondsverlof voor kaderleden, communiceren op intranet) mogelijk zijn

Reactie werkgever

Hierop heeft jullie werkgever een reactie gegeven. Zij onderschrijven de meeste punten en zijn het op hoofdlijnen met ons eens. Zo willen zij uiterlijk eind September een ander beoordelings- beloningsbeleid en dat er goed gekeken moet worden naar werkdruk, roosters en werk-privé balans. Ten aanzien van de SPAWW wordt de verlening aangevraagd.

Zoals te verwachten is het loon, en de reparatie van de afgelopen jaren het heikele punt.

Qua reparatie stellen ze dat de éénmalige uitkeringen die gedaan zijn als compensatie gelden over de periode dat er geen cao lag. Voor de komende cao periode stellen ze een loonsverhoging voor van 2,7% per 1 januari jl. en per 1 januari 2023 een verhoging van 2,5%

Maandag de 28e maart praten we verder

Reageren of je vraag stellen

We horen graag je reactie, je kan ons rechtstreeks mailen of reactie plaatsen op https://www.cnvvakmensen.nl/handel/groothandel/cao-mediq/

Je kunt de nieuwsbrief in de bijlage (pdf) met de logo's van alle drie de vakbonden versturen naar je collega's!

Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads