Stem over het onderhandelingsresultaat Mediq

Op maandag 28 maart 2022 zaten CNV Vakmensen, FNV en AVV samen met FNV kaderleden aan tafel met de werkgever voor de totstandkoming van een nieuwe cao. Jullie wilden een structurele loonsverhoging over de afgelopen jaren en over de komende periode.

Verder wilden jullie, net als Mediq, dat het beoordelings/beloningssysteem zou wijzigen. Na lange tijd is er nu serieus onderhandeld. Dit is het maximale wat wij aan de onderhandelingstafel voor elkaar krijgen. Hieronder lees je de belangrijkste uitkomsten hiervan.

Uitkomsten onderhandelingsresultaat 

  • Een cao met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
  • Een verhoging van 1,5% per 1-1-2022.
  • Een verhoging van 3% per 1-5-2022.
  • Een verhoging van 3% per 1-5-2023.
  • Er wordt een werkgroep opgestart om aan de slag te gaan met een ander beoordeling- en beloningssysteem. Uiterlijk september 2022 dient hier een uitkomst van te zijn zodat het met ingang van januari 2023 van kracht kan gaan. In dit nieuwe systeem komt de performance paragraaf te vervallen. Ook wordt de afstand tussen de schaal minima en schaal maxima verkleind in lijn met de markt.
  • Er komt ook een werkgroep voor onderzoek wat betreft duurzame inzetbaarheid mede in relatie tot roosters en de werkdruk. We onderzoeken ook wat mogelijk is in de laatste jaren voor het pensioen wat betreft belasting en belastbaarheid (bijvoorbeeld generatiepact en RVU). Ook hierbij is de deadline september 2022.
  • Werknemers vanaf 18 jaar worden ingeschaald op het vak volwassen loon (21 jaar).

Stem over het onderhandelingsresultaat

Het is nu aan jullie, CNV-leden, om over dit resultaat te stemmen. Het is het maximale wat we aan de onderhandelingstafel bereiken kunnen. Je bent vrij om voor of tegen te stemmen, maar alleen met acties kunnen we meer bereiken dan dit. Daarom noemen we dit ook in de stemming. Je kan hier digitaal je stem uitbrengen. Stem uiterlijk 12 april 2022. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan vind je de link om te stemmen op de cao-pagina: https://www.cnvvakmensen.nl/handel/groothandel/cao-mediq/ 

Volg het cao-traject

Wil je het hele cao-traject bekijken, meepraten of reageren (ook op anderen), ga dan naar de cao-pagina.

Roel van Riezen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2034 / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads