Start cao-overleg Technische Groothandel vertraagd

Cao-partijen hebben meer tijd nodig voor de voorbereidingen voor de cao-onderhandelingen, daarom zullen deze onderhandelingen niet starten in oktober maar in november.

De thema’s Loongebouw, Inventarisatie pensioenen, Duurzame inzetbaarheid, Leesbaarheid van de cao en Invulling van de cao à la carte zijn ondertussen verder door de cao-partijen uitgewerkt en er zijn wederom goede vervolgstappen gezet.

Wat vinden de leden én de medewerkers van belang?

Binnenkort kan je via je werkgever worden benaderd om mee te doen aan een medewerkers-enquête over de cao. Dat heet Digi-C en is het resultaat van samenwerking tussen de werkgevers en De Unie. CNV Vakmensen doet hieraan niet mee. Wij behouden liever onze onafhankelijke positie en gaan daarom niet met de werkgevers de vragen voor een cao-enquête samenstellen. Bovendien hebben bij CNV Vakmensen de leden het laatste woord. Dat vinden we vanzelfsprekend en zullen we nooit te grabbel gooien.

Natuurlijk zijn we ook geïnteresseerd naar de mening en wensen van álle medewerkers. Maar we hebben in deze sector veel leden die ons van alle informatie kunnen voorzien welke we kunnen gebruiken om onze voorstellen voor een nieuwe cao in te dienen. Bovendien kunnen ook niet-leden bijvoorbeeld via onze cao-pagina meepraten over de cao-ontwikkelingen in de sector.  Klik hier voor de cao-pagina 

 Voorstellenbrief

Onze voorstellen voor een verbetering van de cao zijn dus gebaseerd op de inbreng van de leden, medewerkers in de sector en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen. Er wordt veel meer geregeld in de cao dan alleen het salaris en daar gaat de voorstellenbrief ook over. Denk aan wijziging van het generatiepact, stagevergoeding en afschaffing van de jeugdsalarissen, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling enz.

De voorstellenbrief is nog niet klaar en door de vertraging hebben we meer tijd voor jouw input. Wat wil jij in jouw arbeidsvoorwaarden verbeterd zien of zou er in de cao moeten komen?  

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. Maar als je echt goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ in de zoekbalk Technische Groothandel en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06 13 20 84 02
E   a.kasper@cnvvakmensen.nl