Overleg cao Groothandel in Levensmiddelen. Wat wil jij?

Op 30 juni a.s. verstrijkt de looptijd van de cao voor de medewerkers in een Groothandel in Levensmiddelen (GIL). We starten op korte termijn met onderhandelingen voor een nieuwe cao maar voor het zover is willen we graag van onze leden horen waar de nieuwe cao-afspraken over moeten gaan.

Voorstellenbrief

Voordat de onderhandelingen beginnen sturen we de werkgevers onze voorstellen die we vervolgens nader toelichten tijdens de eerste onderhandelingsronde.
In die voorstellenbrief komen gebruikelijke onderwerpen aan de orde. Dan moet je denken aan de loonontwikkeling, werkzekerheid, generatiepact en een bijdrage voor de ontwikkeling van de medewerkers. Omdat we over het loon en de pensioenregeling dezelfde afspraken maken met de werkgevers van de Groothandel in Horecaproducten gaan we dat met die werkgevers én die van de GIL eerst bespreken. Daarna komen dus de overige voorstellen voor de GIL-cao aan bod.

Leden hebben invloed

We gaan er van uit dat de medewerkers in de sector natuurlijk ook zelf voorstellen hebben om de huidige cao te wijzigen. En daar is deze nieuwsbrief voor bedoeld.
Wat wil jij in de (collectieve) arbeidsvoorwaarden gewijzigd zien, wat ontbreekt of zou er juist uit kunnen?

Je kan ons voor 22 april a.s. laten weten welke onderwerpen voor jou en jouw collega's van belang zijn. Dat kan door een mailtje te sturen aan Arie Kasper,
jouw CNV onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl
Bellen mag ook. Het telefoonnummer is: 06-13208402.

Of je deelt je idee op de cao-pagina! Je kunt dan ook stemmen op een idee van een ander en andersom!

De cao is voor alle medewerkers in de sector maar jij kan daar als lid van CNV Vakmensen rechtstreeks invloed op uitoefenen. Laat die mogelijkheid niet voorbij gaan!

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld jouw werk of het lidmaatschap kan je ook bij Arie Kasper terecht. Maar als je echt goed geinformeerd wilt zijn kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.

MIJNCNV en jouw gegevens

Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/cao's en typ in de zoekbalk Foodservice en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga dan naar www.mijn.cnv.nl en pas en vul jouw gegevens aan.