Onderhandelingsresultaat Technische Groothandel toegelicht

Het onderhandelingsresultaat roept soms bij leden vragen op en uit reacties blijkt ook dat we kennelijk niet duidelijk genoeg hebben gecommuniceerd. We willen voorkomen dat je jouw stem baseert op onduidelijke informatie en willen daarom in deze nieuwsbrief ingaan op de opmerkingen en/of vragen die ons hebben bereikt.

In de vorige nieuwsbrief / onderhandelingsresultaat stond dit:

Looptijd: 1 jaar (1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023)

Stijging van het salaris:

  • Per 1 april 2023: 4% structurele loonstijging voor alle salarissen (CAO-schalen en de daadwerkelijke betaalde salarissen), met een minimumbedrag van € 90 bruto. Door dit minimumbedrag stijgen de salarissen aan de onderkant van het loongebouw verhoudingsgewijs meer. Dat betekent dat we eigenlijk spreken van een loonsverbetering van 6,7%.
  • Per 1 september 2023: 2% structurele loonstijging voor alle salarissen (CAO-schalen en de daadwerkelijke betaalde salarissen).
  • Eenmalig € 1.000.

Waarom is de looptijd van een cao belangrijk bij een loonsverhoging?

Een loonsverhoging staat altijd in relatie tot de looptijd van een cao. In het onderhandelingsresultaat is opgenomen dat we spreken over een looptijd van 12 maanden met een loonsverhoging van in totaal 6,7%. Een looptijd van een jaar is gebruikelijk, zeker in -economisch gezien- onzekere tijden.

Er lag eerder een voorstel voor een loonsverhoging met een looptijd van 15 maanden. Als we die looptijd hadden afgesproken met hetzelfde percentage zou dat dus over de hele periode een geringere loonsverhoging zijn geweest en daarmee gingen we niet akkoord. 

De eerste loonsverhoging is per 1 april 2023. Waarom niet eerder?

Dat heeft te maken met de zgn. algemeen verbindend verklaring (avv) die wordt afgegeven door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Pas als er sprake is van een écht cao-akkoord (partijen hebben na raadpleging van hun leden ingestemd) kan dat verzoek voor avv aan het ministerie worden ingediend. Dat is dus aan het einde van deze maand. Dan duurt het doorgaans nog een week of 5 voordat die verklaring door het ministerie wordt afgegeven en pas dan is íeder bedrijf in de Technische Groothandel verplicht de loonsverhoging te betalen. Zo’n verklaring gaat nooit met terugwerkende kracht in en daarom kunnen we die loonsverhoging niet vervroegen.

Als we dat verzoek niet zouden indienen zijn alleen de bedrijven die lid zijn van de werkgeversvereniging (WTG) verplicht de loonsverhoging door te voeren maar daarmee bereiken we dus lang niet alle bedrijven én medewerkers. Dat willen we natuurlijk niet. Overigens is het bekend dat veel bedrijven een loonsverhoging of eenmalige uitkering al (als voorschot) hebben uitgekeerd, soms al in december 2022.

Waarom is die eenmalige uitkering niet netto?

Doorgaans wordt er aan de onderhandelingstafel alleen gesproken over bruto-bedragen maar een netto uitkering van €1.000, hadden we natuurlijk graag gewild. Dat bleek helaas niet haalbaar. En toch zijn er bedrijven die het bedrag (als voorschot) wel netto uitkeren. Dat mag ook omdat het een voor de medewerker positieve afwijking is van de cao-afspraak. De bedrijven die het bedrag netto uitkeren brengen dat vaak onder bij de zgn. werkkostenregeling. Dat is voor die bedrijven voordeliger en de werkkostenregeling wordt afgesproken met de Ondernemingsraad in het bedrijf.

De inflatie is hoger dan 6,7% en in andere sectoren wordt gestaakt. Waarom sluiten de bonden dan een onderhandelingsresultaat af?

Eind november 2022 brachten de werkgevers (WTG) een eindbod uit met een loonsverhoging van 5% gedurende een cao-looptijd van 15 maanden. Leden vonden dat natuurlijk ver onder de maat en het eindbod werd door de leden van álle vakbonden afgewezen. Maar actievoeren was voor de meeste leden ook niet wenselijk en daarmee voor CNV Vakmensen geen optie. Door stevig verder te onderhandelen is het resultaat tot stand gekomen wat nu bij de leden ter stemming is voorgelegd.

Het klopt natuurlijk dat we een ongekend hoge inflatie hebben. Dat merken we allemaal. Maar we kijken ook naar de realiteit van de inkomensontwikkeling. En dan zien we dat in 2022 de inkomens in de handelssectoren met gemiddeld plm. 4,5% zijn gestegen. Het is ook niet realistisch om te verwachten dat de lasten van de hoge inflatie geheel door de werkgevers worden vergoed. De overheid heeft daar ook aan bij te dragen en dat gebeurt. In goed draaiende sectoren kan je een flinke inkomensverbetering wel vragen en dat stond ook in onze voorstellenbrief (10%).

In andere sectoren blijkt de actiebereidheid groter te zijn en bovendien spelen daar vaak ook meer onderwerpen dan alleen het loon. Dat wordt in de media wat onderbelicht maar het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om een betere planning van arbeids- en rusttijden, zekerheid van werk of om een inhaalslag omdat een cao al gedurende lange tijd niet was verlengd.

Uiteindelijk willen de werkgevers in de Technische Groothandel natuurlijk ook een cao. We kunnen dan de komende maanden verder onderhandelen over andere onderwerpen welke in de nieuwe cao moeten worden verbeterd. Denk aan een loonsverhoging vanaf 1 oktober 2023, een verbeterd generatiepact, functiebeschrijvingen en -waardering, enz. Ook zal dan door CNV Vakmensen een hogere reiskostenvergoeding aan de orde worden gesteld (21 eurocent of meer). De afspraak dat in álle bedrijven een reiskostenvergoeding moet worden verstrekt was nu het hoogst haalbare en dat is al een pluspunt omdat het niet vanzelfsprekend bleek te zijn dat iedere medewerker een tegemoetkoming in reiskosten kreeg.

Stemmen

Je kan je stem over het onderhandelingsresultaat tot 20 februari 2023 uitbrengen via deze link.
Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kan je niet op de link klikken. Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ Technische Groothandel in het zoekveld. Je kunt hier bij
de tijdsbalk stemmen.

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen kun je kwijt op de cao-pagina of bij mij via onderstaande gegevens.

Arie Kasper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402 / a.kasper@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

 

  

 


 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error