Loon en pensioen afspraken cao Foodservice en Groothandel In Levensmiddelen

Veel leden hebben gereageerd op het eindvoorstel van de werkgevers voor nieuwe cao-loonafspraken voor de medewerkers in de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen. Er was best wat kritiek maar toch heeft een meerderheid ingestemd met dit eindvoorstel.

De nieuwe afspraken

Gedurende de looptijd van 18 maanden van deze cao (1 juli 2022 tot en met 31 december 2023) worden de loonschalen en werkelijke lonen structureel verhoogd. Dat betekent:

  • 3% per 1 juli 2022 en
  • 1,5% per 1 februari 2023.

Voor werkgevers die werken met loonbetaling per periode, geldt deze verhoging op de 1e dag van de 7e periode 2022 en van de 2e periode 2023. Aanvullend hierop betekent dit dat de toeslagen voor werken in koel- en vriesruimtes ook worden geïndexeerd. Deze worden per 1 juli 2022 € 0,46 per uur voor werken in koelruimtes en € 1,11 per uur voor werken in vriesruimtes.

Pensioen

De pensioenpremie van het BPF Foodservice gaat in de jaren 2023 en 2024 omhoog van 25,7% naar 26,9%. De premieverdeling is voor 2/3e op rekening van de werkgevers en 1/3e voor rekening van de werknemer.

Eenmalige uitkering

Werknemers die op 1 januari 2022 al werkzaam waren bij de werkgever, ontvangen bij de salarisbetaling in juli 2022 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto uitgaande van een fulltime dienstverband. Vervolgens in de salarisbetaling in juli 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto uitgaande van een fulltime dienstverband als de werknemer daar op 1 januari 2023 werkzaam was. Een werknemer met parttime dienstverband ontvangt een uitkering naar rato van het aantal contracturen. Ook uitzendkrachten die aan de tijd-eis voldoen, krijgen deze eenmalige uitkering.

Vervolg van het overleg

Bovenstaande afspraken zijn bedoeld voor alle medewerkers in de Groothandel in Levensmiddelen en de Groothandel in Horecaproducten. In augustus start CNV Vakmensen met de cao-onderhandelingen over de overige arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de Groothandel in Levensmiddelen. In deze GIL-cao gaat het over alle andere werk-gerelateerde zaken waar jij dagelijks mee te maken hebt. Denk aan de werktijden, toeslagen, soorten dienstverband en verlofmogelijkheden. Maar ook aan mogelijkheden om te leren, het wat kalmer aan doen vanaf een bepaalde leeftijd enz. 

Wat wil jij?

Wat wil jij aan de orde gesteld zien in het cao-overleg met de werkgevers? Wat zou er moeten veranderen in de bestaande cao? Laat ons weten waar jij tegenaan loopt en laat op die wijze je invloed gelden! Stuur een mail naar jouw onderhandelaar (a.kasper@cnvvakmensen.nl) of bel 06-13 20 84 02. Doe dat wel voor 15 augustus 2022.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je ook bij Arie Kasper terecht. Maar als je echt goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ in de zoekbalk Foodservice en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-13 20 84 02
E   a.kasper@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error