Leden Foodservice willen meer geld kunnen besteden

Met de vraag “wat wil jij?” hebben we enkele weken geleden de leden die werken in een Groothandel in Levensmiddelen of -Horecaproducten gepolst welke voorstellen wij namens hen moeten indienen bij het overleg voor een nieuwe cao. De meeste reacties gingen over geld; De leden willen meer kunnen besteden omdat velen –mede door de huidige inflatie- moeite hebben om te kunnen rondkomen met hun huidige salaris.

Inkomen
En dat is een begrijpelijke reactie waar we al mee rekening hielden. Mede door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor stroom en warmte enorm toegenomen maar ook de boodschappen zijn een stuk duurder. En dan komt er nog bij dat door de huidige brandstofprijzen de kosten van het woon- werkverkeer behoorlijk toenemen terwijl de vergoeding daarvoor –als je die al ontvangt- niet is verhoogd.

CAO-overleg
Op 11 mei a.s. gaat CNV Vakmensen over de loonontwikkeling én pensioenrechten in overleg met de werkgevers in de Grh. in Levensmiddelen (GIL) en de Grh. in Horecaproducten. Deze 2 onderwerpen zijn apart benoemd in de zgn. mantel-cao waar beide sectoren onder vallen. Als we daar overeenstemming over hebben gaat CNV Vakmensen het overleg voortzetten over de cao voor de medewerkers die vallen onder de cao van de Grh. in Levensmiddelen. Dat gebeurt dus op een ander moment.

Loonontwikkeling
We willen dat de lonen met 5% zullen stijgen, waarvan een deel nominaal moet zijn. Daarmee bedoelen we dat een deel van de loonstijging in euro’s dient te worden uitgekeerd. Daarmee hebben de wat lager betaalde medewerkers naar verhouding een ruimere loonsverhoging dan de hoger betaalden.

Pensioen
De rente is licht gestegen en dat heeft een sterk positieve invloed op de dekkingsgraad van het pensioen. Goed nieuws! Met het bestuur van het Bedrijfstak Pensioenfonds Foodservice zijn we nog volop bezig om het fonds “klaar” te maken voor de transitie naar het nieuwe pensioensysteem wat medio 2025 gereed moet zijn. Voor deze cao-onderhandelingen zullen de huidige pensioenontwikkelingen –naar verwachting- geen grote rol van betekenis spelen.

En verder?
Het overleg over de andere onderwerpen in de cao van de Grh. in Levensmiddelen zal dus wat later plaatsvinden. We zullen daar aandacht vragen voor o.m. een goede reiskostenvergoeding, een beter generatiepact (80-90-100 regeling), RVU maatregelen die eerder stoppen met werken mogelijk maken en ruimere mogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We houden je op de hoogte!

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld jouw werk of het lidmaatschap kan je ook bij Arie Kasper terecht, jouw CNV onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl Bellen mag ook. Het telefoonnummer is: 06-13208402. Maar als je echt goed geinformeerd wilt zijn kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/cao's typ in de zoekbalk Foodservice en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga dan naar www.mijn.cnv.nl en pas jouw gegevens aan.