Al het nieuws

Leden CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie stemmen in met cao-resultaat AkzoNobel

3-jarige cao met in totaal 7% loonsverhoging

De leden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie hebben ingestemd met het cao-resultaat bij AkzoNobel. Dat betekent dat de nieuwe cao, die met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2021, een feit is.

‘Afgelopen jaren ging het cao-proces bij AkzoNobel altijd moeizaam’, zegt CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah. ‘Dit jaar had ik voor het eerst het idee dat er een mate van gelijkwaardigheid was tussen de partijen. Vandaar dat we nu zonder lange trajecten of acties tot resultaat konden komen. En dat onze leden daar bovendien niet lang over hoefden na te denken.’
John van Dorland, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Uiteindelijk zijn het de signalen vanuit de achterban geweest die de onderhandelingen hebben losgetrokken. Een eerste voorstel van AkzoNobel vonden ze onacceptabel. Daarna zijn we constructief in gesprek geraakt en zijn we tot dit resultaat gekomen.’

Loon

In de praktijk gaat het om een cao voor 3 jaar, die met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2021. Op 3 momenten is er sprake van een loonsverhoging, die in totaal oploopt tot 7%. Daarnaast is er een eenmalige uitkering van € 450 (naar rato van het dienstverband) in december. Graag hadden de vakbonden nog wat meer uit het loon gehaald, want het loonbod was karig gezien de resultaten van AkzoNobel. Aan de andere kant is het mooi dat er nu voor iedereen een vaste, pensioengevende 13e maand komt in plaats van de prestatiegerichte bonussen.

Vervroegd uittreden

Wat verder opvalt is dat in de loop van 2022 een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) wordt geïntroduceerd. Deze regeling maakt het voor oudere werknemers met een fysiek zwaar beroep (in de praktijk voornamelijk productiemedewerkers) onder voorwaarden mogelijk om maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd uit te treden.