Kleine aanpassing in tekst onderhandelingsresultaat Technische Groothandel

Gisteren is de tekst van het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao in de Technische Groothandel aan de leden gezonden. Door een misverstand in de communicatie is er een onjuiste zin geplaatst bij het onderwerp ‘Vitaliteitsbudget’. Dat willen we natuurlijk rechtzetten.

Rectificatie

Omdat het vitaliteitsbudget als onderwerp deel uitmaakt van de afspraken waren we uitgegaan van de hele looptijd van de cao welke nu ter stemming is voorgelegd. Daarbij zijn we voorbijgegaan aan de toepasbaarheid van de regeling wat echt op z’n vroegst pas in 2025 van start kan gaan.

Dit had de bewoording in het onderhandelingsresultaat moeten zijn:

 Vitaliteitsbudget

Naast het vitaliteitsverlof wordt er een portaal ontwikkeld waar medewerkers producten kunnen kopen ter ondersteuning van hun mentale - en fysieke vitaliteit. Het is de ambitie om dit portaal met ingang van januari 2025 beschikbaar te stellen. Medewerkers ontvangen, op het moment dat het portaal gereed is, een vitaliteitsbudget van € 200 per jaar.

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel (SDITG)

Om dit vitaliteitsbudget vorm en inhoud te geven wordt deze stichting ingezet. De stichting bestaat al enkele jaren en CNV Vakmensen maakt deel uit van het bestuur. De stichting is opgericht om de medewerkers in de sector te adviseren en ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) waaronder een ruim aanbod van mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Ook vitaliteit valt onder DI en onder de naam Sam is er een website beschikbaar waar je al veel informatie kunt lezen en gebruik kan maken van gratis trainingen van Goodhabitz. Er is dus nu al heel veel op dit gebied beschikbaar. Kijk voor meer informatie op deze website: www.samwerkt.nl

Stemmen

Als bovenstaande rectificatie aanleiding is om de reeds door jou uitgebrachte stem te wijzigen kan je dat doen door een mailtje te sturen aan Arie Kasper. In de mail vermeld je het volgende: 

- de opmerking:  gewijzigde stem. Mijn stem is (kies voor STEM VOOR of STEM TEGEN). stuur eventueel ook een reactie mee.
- je naam en achternaam
- relatienummer
- postcode en huisnummer

Vragen/opmerkingen?

Ook voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.Ga hier naar jouw cao-pagina

Krijg je deze nieuwsbrief per post? Dan hebben wij geen email-adres van jou. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M.: +31 6 1320 8402
a.kasper@cnvvakmensen.nl