GIL werkgevers vragen veel maar bieden weinig

Onlangs vond het 2e cao-overleg plaats met een delegatie van werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen. Het eerste overleg was gebruikt om elkaars voorstellen toe te lichten en nu zou er dan onderhandeld worden. Maar we zijn geen steek verder gekomen.

Onbalans tussen vraag en aanbod

Werkgevers willen meewerken aan de verruiming van het zgn. generatiepact. In de cao is al opgenomen dat werknemers 3 jaar voor hun AOW leeftijd 80% mogen werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. CNV Vakmensen heeft voorgesteld om de leeftijdsgrens naar 60 jaar te brengen opdat meer mensen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

Werkgevers willen dat voorstel tegemoet komen door de leeftijdsgrens te verlagen naar 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Dat zou dan wel alleen voor de medewerkers in de zgn. zware beroepen zijn welke in de sectoranalyse zijn gedefinieerd. Voor de overige medewerkers blijft de huidige regeling van kracht. Voorbeeld: Een kassamedewerker kan dan 2 jaar eerder van de regeling gebruik maken dan een medewerker in een administratieve functie. 

Was dit maar alles. Werkgevers willen ook morrelen aan de leeftijdsbeperkingen bij inroostering door deze te koppelen aan 5 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd, maar ook de bepalingen over de leeftijdsafhankelijk extra vakantiedagen worden slechter. Bovendien ziet men geen argumenten voor de extra vakantiedag in de functiegroepen VI en VII; die moet dus worden geschrapt. 

Werktijden – normale arbeidsduur per week

Werkgevers zeggen te concurreren met sectoren die in de cao een normale werkduur van 40 uur per week kennen. Denk bijvoorbeeld aan de Groothandel in Horecaproducten. Ze komen veel "handjes te kort" en stellen voor een werkweek van 40 uur voor bepaalde beroepen / bedrijfsonderdelen mogelijk te maken.
Moet je denken aan chauffeurs en misschien zijn er meer functies te bedenken.
Werkgevers willen bovendien naar een eenvoudiger rooster, waarbij het denkbaar is dat het nog maar om 2 varianten gaat. Een paar jaar geleden heeft CNV Vakmensen al meegewerkt aan een pilot over dit onderwerp maar daar bleef het bij. Het lijkt er op dat het nu een vervolg moet krijgen.

Kostenneutraal

CNV Vakmensen wil best meedenken over oplossingen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De wellicht belangrijkste oplossing is het aantrekkelijk maken om voor jouw bedrijf of sector te komen werken. Zoals de voorstellen van de werkgevers nu liggen kan je je afvragen of de werkgevers in deze sector dat begrijpen. Bovendien mag het kennelijk ook niets kosten om de arbeidsvoorwaarden écht te verbeteren.

Bovenstaand moet je lezen als een kort verslag van de punten waarover m.n. wordt gesproken. Als de werkgevers in deze voorstellen volharden gaan we er niet uitkomen. De werkgevers gaan met deze boodschap terug naar hun eigen achterban en we zullen zien waar dat toe zal leiden. We houden je op de hoogte.

Voor vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld jouw werk of het lidmaatschap kun je bij mij terecht via onderstaande gegevens. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kun je onze caopagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.

Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ in de zoekbalk Foodservice en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina.

Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga dan naar mijn.cnv.nl/ en pas en vul jouw gegevens aan.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl