Eindbod van werkgevers Technische Groothandel

Op dinsdag 20 december jongstleden is opnieuw stevig onderhandeld voor een nieuwe cao voor de medewerkers in de Technische Groothandel. De onderhandelingen zijn geëindigd met een eindbod van de werkgevers. Voor werkgevers was kennelijk het maximaal acceptabele niveau bereikt, er was geen enkele ruimte om nog een beweging te maken.

Loonontwikkeling valt tegen

Een teleurstellend einde van onderhandelingen waarin overigens op flink wat onderdelen wél wat is bereikt. En het gaat natuurlijk ook om veel meer dan alleen het inkomen maar de loonsverhoging welke werkgevers bereid zijn te betalen blijft wat CNV Vakmensen betreft wat achter; men is somber over de nabije toekomst en zijn daarom voorzichtig. Met ziet ook dat de inflatie voor de komende jaren een stuk lager wordt ingeschat maar toch, het loonbod van de werkgevers doet naar onze mening onvoldoende recht aan het gemis (van een deel) van de compensatie in de afgelopen jaren.

Ook hebben de werkgevers afschaffing van de ‘leeftijdsdagen’ genoemd. Dus vrije tijd op basis van leeftijd. De mensen die nu van leeftijdsdagen gebruik maken houden deze maar in de toekomst zal de regeling voor de medewerkers die er dan op basis van leeftijd recht op zouden hebben niet meer gelden. Het eindbod van werkgevers is bijgevoegd.

Reiskostenvergoeding, generatiepact, vitaliteitsverlof en -budget

Als gezegd, er is op heel wat onderdelen wél wat bereikt en dat hebben de werkgevers er  in meegenomen. Kijk naar de verhoogde reiskostenvergoeding, een regeling die sterk lijkt op het generatiepact (pensioen in zicht) en de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor mantelzorg ook van de 80-90 regeling gebruik te maken. De regeling moet nog worden uitgewerkt maar iedere medewerker krijgt jaarlijks een budget van €200,- om activiteiten in het kader van zijn of haar vitaliteit te bekostigen.

Hoe nu verder?

Een eindbod van werkgevers leggen we altijd met een negatief stemadvies aan de leden voor maar je beslist natuurlijk zelf wat je ervan vindt. Jij mag als lid stemmen of het eindbod voor jou voldoende is. Als de meerderheid van de leden die hun stem uitbrengen instemt met het eindbod, hebben we een nieuwe cao. Let op: vrij snel naar het ontvangen van deze nieuwsbrief sturen wij een nieuwsbrief met een stemlink. Je kunt je stem uitbrengen vóór 8 januari 2024.

Reageren of vragen?

Mocht je over de inhoud van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact met mij op of stel je vraag op de cao-pagina. Ga hier naar jouw cao-pagina

Arie Kasper
onderhandelaar CNV Vakmensen
M.: 06 1320 8402
E.: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads