Daily Fresh Food - Cao Groothandel in Levensmiddelen of toch cao Groothandel in Horecaproducten?

Zoals bekend is CNV Vakmensen in gesprek met de directie van Daily Fresh Food over hún wens om alle werknemers onder de werkingssfeer van de cao Grh. In Horecaproducten (hierna cao GrH) te laten vallen. De meeste verschillen in beide cao’s lijken oplosbaar maar dat lukt niet voor alle onderwerpen.

Twee cao’s in één bedrijf

De directie wil graag  1 cao voor alle medewerkers kunnen hanteren. Dat is natuurlijk makkelijker voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden en er is dan geen onderscheid met betrekking tot  rechten van de medewerkers, maar het is in hoofdzaak een bedrijfsbelang. Het hoeft namelijk niet in het belang van de individuele medewerker te zijn.

De inhoud van de cao voor de medewerkers Groothandel in Levensmiddelen (hierna cao GiL) is inhoudelijk goed vergelijkbaar met die van de cao GrH maar niet op álle onderwerpen. De directie heeft de wens alle medewerkers onder de werkingssfeer van deze laatste cao te scharen omdat het “moederbedrijf” (Hanos) deze cao hanteert.

Vergelijking

Op vrijwel alle onderwerpen die in de cao staan is een vergelijking gemaakt en bij de meeste verschillen kan er tot een wellicht passende oplossing worden gekomen. Er is een enkel onderwerp waar het wat lastiger ligt.

  • Uitkering over een derde WW-jaar; Mocht je nu in de WW komen dan ontvang je een uitkering gedurende 2 jaren. Daarna vervalt je inkomen naar bijstandsnorm. In de cao GiL is de bepaling opgenomen dat mensen die in de WW terecht komen een jaar extra een uitkering op WW-niveau ontvangen. Deze reparatie van eerdere wetgeving is door de grote vakorganisaties enkele jaren overeengekomen. Daarvoor wordt er iedere maand een premie ingehouden op je salaris (enkele euro’s, afhankelijk van je inkomen).

Deze bepaling staat niet in de cao GrH. Volgens de werkgevers in die sector zal deze bepaling er ook niet in komen. Daily fresh Food was wél bereid om zich als bedrijf bij deze regeling aan te sluiten. Of dat kan is de vraag maar het is in ieder geval niet op tijd gelukt.

  • Generatiepact (80-90-100 regeling); Met deze regeling welke in beide cao’s is opgenomen kan een wat oudere medewerker in aanloop naar zijn pensionering het wat rustiger aan doen terwijl het geen groot inkomensverlies geeft. Nu is de regeling in de cao GiL een stuk aantrekkelijker dan die in de cao GrH. Dat heeft met het aanvangsmoment te maken (cao GiL: 4 jaar voor AOW-leeftijd en cao GrH 1 jaar voor AOW-leeftijd). De directie wil daar in tegemoet komen door de betere afspraak uit de cao GiL te hanteren maar niet langer dan voor een nader vast te stellen periode van een aantal jaren.

Individuele werknemer

Wat we ook met de werkgever in een vergelijking overeen zouden komen, uiteindelijk heeft de werknemer zélf het laatste woord. Het gaat immers om zijn/haar arbeidsvoorwaarden. Als CNV Vakmensen hebben we geprobeerd aan de wens van de directie gehoor te geven door met hen in gesprek te gaan over harmonisatie van beide cao’s. En als dat was gelukt hadden we dat kunnen communiceren (en zo nodig adviseren) met onze leden en de medewerkers in het bedrijf. Maar het is dus niet mogelijk álles op gelijk niveau te brengen. Door met name deze laatste verschillen te benoemen hebben we willen schetsen waar we niet met elkaar kunnen uitkomen.

Vervolg

De directie heeft wel eens opgemerkt dat voortzetting van de huidige situatie niet onoverkomelijk is. Dan blijft alles dus bij het oude. Maar mocht je worden gevraagd akkoord te gaan met de arbeidsvoorwaarden uit de cao GrH (zo ook als je bijvoorbeeld de overstap maakt naar Hanos in Maastricht) adviseer ik je daar eerst goed naar te kijken. Vraag zo nodig advies bij CNV Vakmensen. Die verschillen in beide cao’s bestaan en je wilt er toch niet aan te kort komen!

Meer informatie?

Als je meer wil weten of heb je opmerkingen, richt je dan -bij voorkeur via een email- tot ondergetekende, Arie Kasper. Mijn gegevens staan hieronder.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error