Cao resultaat Groothandel in Levensmiddelen

CNV Vakmensen heeft een cao resultaat bereikt met de werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen. De loonstijging was in de zgn. mantelafspraken al in de maand mei afgesproken en nu gaat het om het totaal aan nieuwe cao-afspraken.

Afspraken in de bijlage:

In de bijlage tref je de tekst van het resultaat van het cao-overleg aan.  Dat vraagt mogelijk op enige punten om uitleg en dat proberen we via deze nieuwsbrief te doen. Ook kan er worden gestemd over dit bereikte resultaat. Hoe dat gaat lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Loonstijging:

Loonontwikkeling en pensioenaangelegenheden zijn onderwerp van overleg met de werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen én de werkgevers met de Groothandel in Horecaproducten. Deze onderwerpen staan in de CAO voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL).  De cao voor de Groothandel in Levensmiddelen en de Groothandel in Horecaproducten zijn ondergebracht in deze zgn. mantel-cao. De loonsverhoging is in de maand mei aan de leden voorgelegd en daarover is toen (in meerderheid) positief gereageerd.

De regering heeft ondertussen bepaald dat het wettelijk minimum loon (WML) per 1 januari a.s. moet stijgen met 10%. Dat betekent ook dat de (onderste) schalen daarop worden aangepast.

Generatiepact en ontziemaatregelen voor senioren:

Het zgn. generatiepact wordt verruimd. Per 1 januari 2024 kan men 4 jaar voor pensionering 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Dit is de basisregeling. In overleg tussen werkgever en werknemer mogen ook variaties worden toegepast. Uitgangspunt is dat de werknemer tegemoet wordt gekomen aan het verminderen van de werkduur per week zonder daarvoor het volledige salaris in te leveren wat overeenkomt zou komen met die arbeidsduurvermindering. 

De zgn. ontziemaatregelen die al in de cao stonden worden aangepast. Die arbeidsvoorwaarden waren ooit in de cao opgenomen toen de AOW-gerechtigde leeftijd nog 65 jaar was. De aanpassing bestaat er uit dat de genoemde leeftijden nu gaan “meebewegen” met de stijging van de AOW-leeftijd. We hebben dit zover mogelijk voor ons uit willen schuiven en daarom is ook hiervan de ingangsdatum 1 januari 2024. Aan bestaande rechten voor hen die al van deze arbeidsvoorwaarden gebruik maken of in 2023 gebruik gaan maken, wordt niet getornd.

Vakbondscontributie:

Gebleken is dat lang niet alle werkgevers in deze sector willen meewerken aan het fiscaal-vriendelijk verrekenen van de vakbondscontributie. Door het nu in de cao op te nemen zijn alle werkgevers dat verplicht. Een “bewijs van lidmaatschap” kan je downloaden via je eigen digitale CNV-account.

Overige:

Met bovenstaande toelichting hopen we de belangrijkste onderwerpen te hebben verduidelijkt. Maar er staan nog meer onderwerpen in dit resultaat. Mocht je daarover uitleg willen kan je direct met Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector, contact opnemen.  Email: a.kasper@cnvvakmensen.nl of telefonisch: 06-13208402.

Breng je stem uit:

We willen graag voor 4 november a.s. weten of je met dit onderhandelingsresultaat kan instemmen. KLIK HIER om jouw stem uit te brengen. Over het loon is al eerder gestemd en het gaat dus nu over de overige afspraken. 

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads