Cao-onderhandelingen Technische Groothandel van start

De gesprekspartners van de cao Technische Groothandel hebben een start gemaakt met de cao-onderhandelingen. De inzetbrieven van alle partijen zijn afgelopen maandag toegelicht en in een constructieve sfeer besproken. Wederzijds willen vakorganisaties en werkgevers (WTG) als eerste een afspraak over de loonontwikkeling maken en de overige -wat meer inhoudelijke onderwerpen- tijdens de looptijd van de cao met elkaar te bespreken.

Inzet van CNV Vakmensen

In de zomer hebben we onder de leden samen met FNV een enquête uitgezet waaraan ook niet-leden konden deelnemen. Uit de beantwoording van de vragen wilden we een goed inzicht krijgen over de arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen welke onder de medewerkers leven en we in het nieuwe cao-overleg aan de orde konden stellen. Deze enquête werd onder zoveel mogelijk medewerkers uitgezet, zowel digitaal (social media) als door bedrijfsbezoek.

Ondanks de vakantieperiode is de enquête door ruim 3000 medewerkers ingevuld en dat is een erg goed resultaat. Op basis van de uitkomst van de enquête, de ingekomen voorstellen van leden en ons arbeidsvoorwaardenbeleid is de inzet van CNV Vakmensen voor dit cao-overleg tot stand gekomen. Onze voorstellenbrief is bij deze nieuwsbrief gevoegd. De uitkomst van de enquête is HIER te vinden en op onze website.

Eerste formele overleg

Na het doornemen van de verschillende voorstellen van werkgevers- en vakbondszijde is het agendapunt ‘looptijd en loon’ behandeld. De uitkomst hiervan laten de partijen even bezinken.Dit agendapunt komt als eerste terug op de agenda van het overleg op maandag 14 november en daarover zal dan verder worden onderhandeld.
Vervolgens is er een start gemaakt met het prioriteren van de diverse thema’s die in de inzetbrieven aan de orde zijn gesteld. Ook die moeten worden besproken maar daarvoor willen we de looptijd van de nieuwe cao benutten. We houden je op de hoogte!

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina >>

Arie Kasper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402 / E a.kasper@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error