Cao-afspraken Groothandel in Levensmiddelen

We wensen je graag een heel voorspoedig 2023! Zo aan het begin van dit nieuwe jaar willen we je nog eens wijzen op enkele cao-afspraken, welke in het laatste cao-akkoord zijn gemaakt. De cao voor de Groothandel in Levensmiddelen loopt nog dit hele jaar door en er zijn wat veranderingen die we onder de aandacht willen brengen.

Nieuwe wet Toekomst Pensioenen

Op 22 december 2022 is in de Tweede Kamer gestemd over de nieuwe pensioenwet. De uitkomst daarvan is dat de wet met ruime meerderheid is aangenomen. Ook is er over moties en amendementen gestemd. We moeten de moties en amendementen nog op hun precieze gevolgen beoordelen, maar het is de bedoeling dat per 1 januari 2024 werknemers vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen. Die leeftijd is nu 21 jaar.

Eerst zal de Eerste Kamer daarmee moeten instemmen. Als dat gebeurt, is het definitief dat werkgevers vanaf 1 januari 2024 werknemers van 18 jaar en ouder moeten gaan aanmelden bij hun pensioenfonds of -regeling.

Samen met de werkgevers en het pensioenfondsbestuur Foodservice zijn we al geruime tijd in gesprek over de pensioentransitie die de nieuwe wet vereist en volgen de ontwikkelingen rond de wet en de verdere uitwerking daarvan nauwgezet. Begin 2023 willen de sociale partners een informatiesessie organiseren om de branche bij te praten over waar het overleg staat en wat werkgevers en werknemers in Foodservice kunnen verwachten.

Verhoging van het pensioen

Het bestuur van BPF Foodservice besluit elk jaar in december over een verhoging van de pensioenen op 1 januari van het volgende jaar. De financiële situatie van het fonds is goed genoeg om nog een verhoging te kunnen geven. Daarom kon het fonds de pensioenen van de werknemers per 1 januari 2023 opnieuw verhogen, deze keer met 5,90%. Op de website van het pensioenfonds zelf is hierover meer te lezen (https://www.bpffoodservice.nl)

Loonsverhoging

Om bij te dragen aan het op peil houden van de pensioenopbouw in 2023 hebben sociale partners besloten om de afgesproken loonsverhoging van 1,5% op 1 februari 2023 te vervroegen naar 1 januari 2023. Deze verhoging telt dan voor heel 2023 volledig mee in het pensioengevend salaris.

Bij de salarisbetaling in juli 2023 wordt een eenmalige uitkering van € 250,- bruto verstrekt, uitgaande van een fulltime dienstverband als de werknemer op 1 januari 2023 werkzaam was. Een werknemer met parttime dienstverband ontvangt de uitkering naar rato.

Verruiming van de 80-90-100 regeling

Het zgn. generatiepact wordt verruimd. Per 1 januari 2024 kan men 4 jaar voor pensionering 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Dit is de basisregeling. In overleg tussen werkgever en werknemer mogen ook variaties worden toegepast. Uitgangspunt is dat de werknemer tegemoet wordt gekomen aan het verminderen van de werkduur per week zonder daarvoor het volledige salaris in te leveren wat overeenkomt zou komen met die arbeidsduurvermindering.

Mede als gevolg hiervan moesten de zgn. ontziemaatregelen die al in de cao stonden worden aangepast. Die arbeidsvoorwaarden waren ooit in de cao opgenomen toen de AOW-gerechtigde leeftijd nog 65 jaar was. De aanpassing bestaat er uit dat de genoemde leeftijden nu gaan “meebewegen” met de stijging van de AOW-leeftijd. We hebben dit zover mogelijk voor ons uit willen schuiven en daarom is ook hiervan de ingangsdatum 1 januari 2024. Aan bestaande rechten voor hen die al van deze arbeidsvoorwaarden gebruik maken of in 2023 gebruik gaan maken, wordt niet getornd.

Vakbondscontributie

Lang niet alle werkgevers in deze sector werkten mee aan het fiscaal-vriendelijk verrekenen van de vakbondscontributie. Omdat het nu in de cao is opgenomen, kan iedereen in deze sector voortaan een deel van de contributie via de werkgever terugkrijgen. Een “bewijs van lidmaatschap” kan je downloaden via je eigen digitale CNV-account.

Er is meer op de cao-pagina

In deze nieuwsbrief zijn enkele onderwerpen nog eens onder de aandacht gebracht maar het cao-akkoord bevat natuurlijk meer afspraken. Via onderstaande link kom je op onze webpagina en kan je het akkoord (cao akkoord GIL 2022-2023) nog teruglezen.
<< Ga naar jouw cao-pagina >>

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door aan secretariaat@cnvvakmensen.nl

Wil je naar de cao-pagina, ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ Levensmiddelen in het zoekveld.

Iedereen, lid of geen lid, kan daar meepraten, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt geen account nodig. Dus ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten.

Vragen of opmerkingen?

Daarvoor kan je terecht bij Arie Kasper. Bel of mail hem via onderstaande gegevens.

CNV Vakmensen
Arie Kasper, bestuurder
M: 06 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl