beloningssysteem Mediq

CNV Vakmensen is blij, dat onze ideeën over beloning serieus worden bekeken door Mediq. Zoals je misschien nog weet, was het in het verleden moeilijk om tot een cao te komen. De reden: Mediq had een hele andere kijk op belonen dan CNV Vakmensen. Hieronder kun je de gezamenlijke nieuwsbrief lezen van Mediq en de vakbonden.

Op 6 november vond de vervolgsessie met de werkgroep beloningssystematiek cao Mediq plaats. De werkgroep is een onderdeel uit het vorige onderhandelingsresultaat van de cao. Het was een constructief overleg waarin de vakbonden AVV, CNV Vakmensen en FNV hun voorstel hebben gepresenteerd, namelijk een beloningssystematiek met periodieken.

Een systeem met periodieken is als volgt uit te leggen: medewerkers worden op basis van functiezwaarte ingedeeld in een schaal. Vervolgens wordt de groei in de schaal met name bepaald door functiejaren, waarbij jaarlijks vaststaat welke stap er in de salarisschaal wordt gezet.

Mediq gaat onderzoeken of dit model bij de bedrijfscultuur past en bijdraagt aan de beoogde versimpeling. De volgende werkgroepsessie is gepland op maandag 4 december a.s. waar we als doel hebben tot een gezamenlijke wijziging en vereenvoudiging te komen van onze huidige loonsystematiek.

Cao-onderhandelingen
Eind van dit jaar loopt onze huidige cao af en gaat Mediq samen met de vakbonden AVV, CNV en FNV onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Samen met de vakbonden is afgesproken dat de onderhandelingen in februari 2024 starten. Het feit dat de onderhandelingen later starten dan het aflopen van de cao, heeft geen impact op de ingangsdatum van afspraken die worden gemaakt. Afhankelijk van de inhoud en aard van de afspraken, worden deze met terugwerkende kracht toegepast. Dit gaat als volgt in zijn werk: Als er na onderhandelen een akkoord is bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een principeakkoord. Hierin wordt ook opgenomen vanaf welke datum een afspraak in werking treedt.

De cao-onderhandelingen staan gepland op: 

  1. 26 februari 2024
  2. 11 maart 2024
  3. 20 maart 2024

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de vervolggesprekken.

Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error