Aanpassing loonafspraak in cao GIL: 1,5% loonsverhoging al per 1 januari 2023

In het eerder dit jaar overeengekomen cao-akkoord van de Groothandel in Levensmiddelen is een loonsverhoging afgesproken van 1,5% in de maand februari 2023. We zijn nu overeengekomen dat de loonsverhoging al direct in januari wordt doorgevoerd en daarmee ook pensioengevend is. En dat is om meerdere redenen goed nieuws!

Gevolgen stijging Wettelijk Minimum Loon

Ieder jaar dat je werkt, bouw je een stukje pensioen op. Hoeveel dat is hangt af van jouw salaris, hoelang je werkt en van het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag waarmee ieder jaar jouw opgebouwde pensioenrechten groeit. Hoe hoger het percentage, hoe meer pensioen je opbouwt.

Per 1 januari 2023 stijgt het Wettelijk minimum Loon (WML) met 10,15%. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw van werknemers in de Foodservice Groothandel, omdat het gedeelte van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd aanzienlijk daalt. Dat komt omdat de WML-stijging doorwerkt in de franchise, die daardoor ook stijgt met ruim 10%.

Franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dat deel wordt immers (voor een groot deel) opgevuld door het AOW-bedrag wat je bij pensionering ontvangt. Doorgaans stijgt de franchise met de indexering van de AOW op gelijke voet mee.

Op peil houden pensioenopbouw

Sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds hebben overlegd over mogelijkheden om de pensioenopbouw in 2023 op peil te houden. Zij hebben een oplossing gevonden door de financiële buffer in het fonds minder te laten stijgen dan volgens de regels van de toezichthouder (De Nederlandse Bank) zou moeten.

Om een verzoek daartoe bij de toezichthouder kans van slagen te geven, hebben sociale partners besloten om ook van hun kant bij te dragen aan de oplossing. Door de afgesproken loonsverhoging van 1,5% op 1 februari 2023 te vervroegen naar 1 januari 2023, telt deze volledig mee in het pensioengevend salaris in 2023.

De Nederlandse Bank kon na deze bijdrage van sociale partners akkoord gaan met een afwijking van de regels voor de financiële buffer in het fonds. Hierdoor daalt de opbouw van pensioenrechten volgend jaar niet, maar kan deze juist stijgen van de huidige 1,29% naar 1,37% en daarmee wordt de daling van de pensioenopbouw door de WML-stijging deels teniet gedaan.

De loonsverhoging van 1,5% per 1 februari 2023 wordt dus met een maand vervroegd naar 1 januari 2023. De afspraak over aanpassing van de loonschalen door het vervallen van de leeftijdsschalen voor 22 en 23 jaar blijft (zoals is afgesproken) op 1 februari 2023. De nieuwe loonschalen zijn al op korte termijn (digitaal) beschikbaar.

Vragen of opmerkingen?

Deze nieuwsbrief gaat over jouw inkomen, maar als het over pensioen gaat is het best wel lastig om dat goed te verwoorden. CNV Vakmensen heeft een speciale pensioenkrant ontwikkeld om op dat gebied alles te verduidelijken. Die verspreiden we onder zoveel mogelijk leden en niet-leden. Laat het ons weten als je deze krant wilt ontvangen. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met Arie Kasper, jouw bestuurder in deze sector. Zijn gegevens staan hieronder.

CNV Vakmensen
Arie Kasper, bestuurder
M: 06 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error