Voortgang cao-afspraken Technische Groothandel

Recent hebben de sociale partners bij de Technische Groothandel het verloop van het laatste cao traject geëvalueerd om vervolgens over te gaan met het vormgeven van de meer inhoudelijke thema’s welke in het cao-akkoord zijn opgenomen.

Uitwerken thema's:

Het laatste cao-akkoord ging vooral over loongerelateerde onderwerpen en de verplichting voor werkgevers om een reiskostenregeling voor de medewerkers te hanteren. De wat meer inhoudelijke thema's komen gedurende de looptijd van deze cao (tot 1 oktober 2023) aan bod en daarmee gaan we nu aan de slag. We spreken dan over: 

-Loongebouw: Daar moet grondig naar worden gekeken, bijvoorbeeld omdat juist de onderste schalen door de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon wel erg dicht bij elkaar zijn gekomen.

-Inventarisatie van pensioenen: De meeste bedrijven hebben een pensioenregeling. Maar er zijn veel verschillende regelingen en dat willen we nu inventariseren.

-Duurzame inzetbaarheid: Denk aan het generatiepact, scholing maar op voorstel van CNV Vakmensen ook financieel advies voor medewerkers.

-Leesbaarheid van de cao: Deze cao blinkt qua tekst niet uit in helderheid, daar moet wat aan gebeuren.

-Cao á la carte: Daarmee bedoelen we dat de werknemer individuele keuzes kan maken op enkele arbeidsvoorwaardelijke gebieden. 

Voorbereiding op nieuwe cao: 

De uitwerking van deze thema's is ter voorbereiding op het onderhandelingsproces voor een nieuwe cao. Het kan het cao-overleg enorm verkorten als er al goed onderbouwde uitkomsten uit de verschillende thema's liggen en waarop we dan bijvoorbeeld onze inzet kunnen bepalen.

Tegen die tijd zal er ook aan de leden -zoals gebruikelijk- input voor een nieuwe cao worden gevraagd. Bovenstaande thema's begrenzen onze voorstellen dus niet en bovendien, bij CNV Vakmensen houden leden gewoon het laatste woord.

Vragen/opmerkingen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, richt je dan tot Arie Kasper, de CNV Vakmensen bestuurder in deze sector. Zijn gegevens staan hieronder. Of stel je vragen op de cao-pagina.

Krijg je dit per post? Ga dan naar de www.cnvvakmensen.nl/caos en typ Technische Groothandel in het zoekveld.
We houden je op de hoogte!

CNV Vakmensen
Arie Kasper, cao-onderhandelaar
M: 06 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

 

 

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error