Update cao-overleg Technische Groothandel

Op woensdag 23 november 2022 hebben cao-partijen de onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao voor de Technische Groothandel hervat. Deze onderhandelingen hebben nog niet geleid tot een onderhandelingsresultaat of een eindbod. Het volgende cao-overleg staat gepland op 30 november 2022.

Cao-overleg verloopt moeizaam

We zijn met de WTG-delegatie in onderhandeling voor een nieuwe cao over slechts 2 onderwerpen, te weten: loonontwikkeling en looptijd van de nieuwe cao. Daaraan is ondertussen de verplichting tot het hanteren van een reiskostenregeling toegevoegd.
Overige onderwerpen die in de voorstellenbrief van CNV Vakmensen zijn opgenomen komen gedurende die looptijd aan bod en dat kunnen we dan meenemen naar de cao welke op deze volgt.

Maar we komen er over de loonontwikkeling met de werkgevers in deze sector nog niet uit. Zij erkennen dat de sector het in 2022 goed heeft gedaan, maar ze zijn bang voor economisch slecht weer in 2023. En mede dáár wordt hun loonbod op gebaseerd; een loonbod wat ver weg staat van hetgeen de vakbonden hebben voorgesteld.

Werkgevers moeten terug

De werkgeversdelegatie had tijdens dit overleg onvoldoende mandaat om de vakorganisaties tegemoet te komen. Om een ruimer mandaat te krijgen moest de delegatie terug naar de WTG “achterban” en weten we pas begin volgende week of een vervolg van het overleg nog zin heeft. We houden je op de hoogte!

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:
Cao Technische Groothandel | CNV Vakmensen

Arie Kasper
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 1320 8402
E a.kasper@cnvvakmensen.nl