Technische Groothandel, tijd voor actie!

Zoals bekend hebben de werkgevers in de Technische Groothandel (WTG) eind vorig jaar een eindbod gepresenteerd wat in grote meerderheid door de leden van CNV Vakmensen is afgewezen. Ook de leden van de andere vakbonden hebben het afgewezen. Het is tijd om de actiebereidheid exact in kaart te brengen en een ultimatum aan de werkgevers te stellen.

Geen reactie van werkgevers

We hebben de werkgevers nog voor de kerstdagen informeel de uitkomst van onze ledenraadpleging gegeven. Dat heeft in de tussentijd niet geleid tot een verbetering van hun eindbod. Het wordt dus de hoogste tijd de werkgevers te laten merken dat ze echt moeten bewegen met hun eindbod. We moeten in actie komen, op welke wijze dan ook!

We willen de afwijzing van onze leden kracht bij zetten door actiebereidheid te peilen om vervolgens een ultimatum uit te brengen. Het is menens en dat kan de WTG maar vast weten.

Uitnodiging

We nodigen je uit voor een tweetal zogenaamde driekwart-ledenvergaderingen. Op deze vergaderingen stemmen de aanwezige leden over de vraag of zij willen overgaan tot het voeren van acties waarbij een werkstaking niet valt uit te sluiten. Deze wijze van stemmen over de zogeheten ¾-vraag is in onze reglementen vastgelegd en een dergelijk besluit vereist instemming van minimaal 75% van de uitgebrachte stemmen.

Omdat onze leden verspreid over het land wonen en werken hebben we besloten 1 vergadering centraal in het land te organiseren (Utrecht) en 1 vergadering via Microsoft Teams. Via deze mogelijkheid kan je makkelijk inloggen en op die manier vanaf elke plek de vergadering bijwonen. Natuurlijk wordt je tijdens deze vergaderingen verteld hoe het zover is gekomen en wat ons nu te doen staat. Het is vanzelfsprekend dat jullie aanwezigheid zeer noodzakelijk is!

Wees er bij!

De vergadering in ons CNV hoofdkantoor vindt op dinsdag 10 januari van 13.00 tot 15.00 uur plaats in het Actiecentrum op de eerste verdieping. Het adres is Tiberdreef 4, 3561 GG te Utrecht. Het kantoor is naast het NS station Overvecht.

De vergadering via Microsoft Teams vindt op woensdag 11 januari plaats en start om 19.30 uur. Via deze link kun je inloggen.

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over dit bericht kun je contact opnemen met Arie Kasper via onderstaande gegevens. Bij voorkeur via de e-mail.

Arie Kasper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402 / a.kasper@cnvvakmensen.nl