Sociaal plan Hitachi: Eerste voorstel werkgever

CNV Vakmensen is zoals jullie weten met collega-vakbonden De Unie en FNV in gesprek met werkgever over een eventuele reorganisatie. Tijd voor een korte update.
Eerst positief advies van de OR voordat we een sociaal plan afspreken
CNV Vakmensen wil voorop stellen dat wij geen definitief sociaal plan wensen af te spreken voordat de Ondernemingsraad met de bestuurder gezamenlijke opvattingen deelt over het nut, de noodzaak en de omvang van de reorganisatie. Desalniettemin vinden we het van belang om nu alvast helder te hebben voor jullie waar mogelijke geschilpunten liggen met werkgever. Bijgaand een opsomming daarvan:

1) Werk naar werk begeleiding
CNV maakt zich hard voor begeleiding van werk naar werk, zodat je niet vanuit de WW hoeft te solliciteren op een nieuwe baan. Daarbij helpt een opzegtermijn die langer is dan wat de wet verplicht bij gedwongen ontslag (langer dan maximaal vier maanden). Hitachi wil daar over nadenken. Maar het gedane voorstel van Hitachi daarbij is dat je de medewerkers die recht krijgen op die verlengde opzegtermijn gewoon eerder aanzegt dan andere medewerkers. Dat is niet wat wij in gedachten hebben, namelijk iedereen recht op de wettelijke opzegtermijn.

Maar als er objectieve criteria zijn waaruit blijkt dat het moeilijk gaat worden om andere werk te vinden (bijvoorbeeld een hogere leeftijd en minder opleidingsachtergrond dan gemiddeld op de arbeidsmarkt), dan kan je langer in dienst blijven voordat je in de WW belandt, zodat je hopelijk de WW kan vermijden door zonder werkloosheid te kunnen overstappen naar een andere werkgever.

2) Een lange looptijd van het sociaal plan en voor iedereen dezelfde voorwaarden
CNV wil voorkomen dat er mensen buiten de boot vallen als de reorganisatie langer duurt en/of onverhoopt groter wordt dan nu wordt voorzien. Daarom willen we een lange looptijd en gelijke afspraken voor iedereen, ongeacht het moment waarop je vertrekt.

3) Geen afbouw van je salaris
CNV vindt dat als je, eventueel verplicht, overgeplaatst wordt naar een lagere functie je er ook in de toekomst niet op achteruit hoeft te gaan doordat  - voorstel Hitachi - je salaris gelijk blijft bij toekomstige cao-verhogingen totdat je weer voor 100% in de nieuwe schaal past.

4) Afdoende bescherming tegen inkomstenverlies
CNV is er niet bij voorbaat van overtuigd dat alle medewerkers, die eventueel gedwongen moeten vertrekken makkelijk weer een baan elders vinden, zeker niet in de huidige arbeidsmarkt. Dat feit, gecombineerd met dat we het hier niet hebben over het café om de hoek dat verder geen andere geldbronnen heeft, maar over een van de grootste ondernemingen ter wereld (afgelopen jaar bedroeg de operationale winst 5,5 miljard Euro), die deze reorganisatie niet nodigt heeft voor haar voortbestaan, maar om haar winstniveau op te krikken, maakt dat CNV een forse vergoeding, waardoor zo min mogelijk medewerkers inkomensschade ondervinden, billijk vindt.

Een bedrijf dat in mei nog aankondigde 5 miljard Euro operationele winst te hebben gemaakt en op een cashberg te zitten van 6,7 miljard Euro, is in staat om medewerkers adequaat te compenseren voor de aankomende inkomensschade en om hen op een nette manier maximaal te ondersteunen van werk naar werk!


Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892 Dan nog dit, het is voor een krachtige vakbondsvertegenwoordiging van het grootste belang dat we, mocht het onverhoopt lastig onderhandelen worden om met werkgever een voor jullie goed resultaat te boeken, voldoende steun kunnen krijgen vanuit de medewerkers zelf. Daarom: Wordt ook lid van het CNV: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden en doe een bescheiden investering in jezelf in deze moeilijke tijd.