Reorganisatie aangekondigd bij Hitachi

Vandaag (28 mei) is er bij Hitachi op de vestigingen in Oosterhout en Amsterdam een forse reorganisatie aangekondigd waarbij een hoop banen op de tocht staan. Hitachi is daarbij voornemens om 115 arbeidsplaatsen verloren te laten.
Van Oosterhout naar Amsterdam
Hitachi wil de productie- en distributieactiviteiten die nu plaatsvinden in Oosterhout, verplaatsen naar de bestaande productielocatie in Amsterdam. Door deze samenvoeging ontstaat er, als de plannen doorgaan, boventalligheid in zowel Amsterdam als Oosterhout, waarbij het ongetwijfeld belangrijk is om te bespreken in hoeverre het voor de huidige Oosterhoutse medewerkers haalbaar is om in de hoofdstad te gaan werken. Alhoewel Hitachi voornemens is om het concrete banenverlies voor vaste medewerkers pas in het najaar zijn eerste beslag te laten krijgen, bij uitzendkrachten heeft al een forse reductie plaatsgevonden door de stilval wegens Covid 19, vindt CNV het in ieder geval belangrijk dat medewerkers tijdig weten waar ze aan toe zijn.

Daarom willen wij de komende tijd in gesprek over een goed sociaal plan, maar dat gaat wat ons betreft hand in hand met een zeer gedegen adviestraject vanuit de OR van Hitachi over of deze reductie op deze wijze noodzakelijk is.

Argument voor reductie
Hitachi (HMC) heeft duidelijk aangegeven waarom het bedrijf van mening is dat er tot deze reductie moet worden overgegaan. De activiteiten die het wil schrappen zijn niet erg winstgevend, maar, viel CNV op, zijn ook niet zwaar verlieslatend. Het gaat volgens werkgever dan ook primair om het invullen van de wens om winstgevender te zijn door meer waarde toe te gaan voegen in de productieketen. Dit door middel van het importeren in plaats van zelf produceren van meer gestandaardiseerde producten vanuit Japan (dat daar grootschaliger en daardoor goedkoper kan plaatsvinden) en het verzorgen van meer (winstgevender te maken) maatwerk aan klanten in Nederland.

Door deze pijnlijke maatregel te nemen op korte termijn, hoopt HMC op langere termijn de continuïteit van haar activiteiten in Nederland te waarborgen.

Opstelling CNV
CNV heeft geluisterd naar de argumenten van werkgever maar vindt dat het oordeel over of dit een terechte ingreep is vooral onderwerp moet zijn van het debat tussen HMC en de ondernemingsraad. Belangrijk vinden wij het als CNV dat als er echt ingegrepen moet worden op dit, laten we eerlijk zijn, uiterst vervelende moment, er een adequaat sociaal plan komt voor de medewerkers. Een plan dat recht doet aan de situatie waarin medewerkers zich geplaatst zien als het gaat om het beperken van aankomend inkomensverlies en het vinden van een nieuwe baan.

Wij gaan daarbij zorgvuldig aan de slag, op basis van de inbreng van jullie, onze leden en gericht op het verschaffen van zekerheid voor, duidelijkheid over en bescherming van jullie positie. Daarbij nemen we mee in onze overwegingen dat Hitachi een gewaardeerde, grote, succesvolle multinationale onderneming is. Daarvan mogen we verwachten dat ze haar personeel, als er al afscheid van genomen zou moeten worden, op een respectvolle manier inkomensondersteuning en perspectief op nieuw werk biedt.

Aarzel vooral niet om op dit moment je vakbond te contacteren met je wensen voor zo'n eventueel sociaal plan! En mocht je graag betrokken worden bij aankomende gesprekken omtrent het sociaal plan, laat dat vooral aan je CNV-onderhandelaar weten.

Vragen/opmerkingen
Heeft u vragen over deze info, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.