Meerderheid CNV leden tegen eindbod Technische Groothandel maar werkgevers trekken hun eindbod in!

De leden van CNV Vakmensen hebben in grote meerderheid tegen het eindbod van de werkgevers in de Technische Groothandel gestemd. Gelet op alle reacties was dat te verwachten maar toen besloten de werkgevers (WTG) hun eindbod in te trekken!

Uitslag in procenten

Meer leden dan in voorgaande jaren hebben hun stem uitgebracht en daarvan was 71% tegen het eindbod wat de werkgevers al in december hadden gepresenteerd. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Reacties

Veel leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun stem te motiveren en die motivatie loog er soms niet om. Samengevat: Het loonbod van de werkgevers is slecht, zeker in vergelijking met een sector als de bouw waar een nauwe band mee is; het moment waarop de werkgevers de eerste loonsverhoging (april) willen laten ingaan duurt te lang en dan ook nog zonder compensatie voor de periode vanaf 1 oktober 2023. En daar bovenop ook nog de bevriezing/afschaffing van de leeftijdsdagen.  

Maar toen….

CNV Vakmensen deelde deze uitkomst op 19 januari 2024 met de andere bonden en de voorzitter van de werkgeversdelegatie. Later die dag maakte de WTG bekend dat hun eindbod zou worden ingetrokken. Kennelijk is de reden daarvan dat er onder de leden van de WTG onvoldoende draagvlak is om akkoord te gaan met het eindbod wat tijdens de cao-onderhandelingen werd gepresenteerd. Zelfs dít eindbod zou niet passen bij de huidige (negatieve) marktomstandigheden van de sector.

En zo ontstaat er nu een nieuwe situatie en worden we voor nieuw overleg uitgenodigd.

Zal er een beter voorstel van werkgevers komen?

Dat is maar de vraag. Als dit eindbod door de achterban van de WTG al wordt afgewezen omdat het teveel kost zal de delegatie van de WTG daar in hun nieuwe voorstellen rekening mee moeten houden. We gaan dat afwachten en houden je op de hoogte..

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar https://www.cnvvakmensen.nl/handel/groothandel/cao-technische-groothandel/
Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
06 1320 8402
E a.kasper@cnvvakmensen.nl