Leden stemmen in met nieuwe cao Techn. Groothandel

We hebben veel reacties ontvangen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao in de Technische Groothandel. Een overgrote meerderheid van de uitgebrachte stemmen was voor en dat is goed nieuws. Die nieuwe cao heeft immers al (te) lang op zich laten wachten.
Cao-tekst:
De tekst van de bestaande cao moet worden aangepast en dat proces loopt nu. Dat betekent overigens niet dat de toepassing van de nieuwe afspraken daar op moet wachten; die zijn gewoon al van kracht. Zo kunnen de meeste medewerkers in de sector bijvoorbeeld de eerstvolgende loonsverhoging in de maand april tegemoet zien. Er zijn bedrijven waar men al eerder een loonsverhoging had toegekend en dat gaat nu worden verrekend.

Voor alle afspraken uit het cao-akkoord verwijs ik je graag naar de bijlage maar kijk ook 'ns op onze site waar je online vragen kunt stellen en meepraten over jouw werk.
Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Wat betekent de Corona crisis voor jou? In deze nieuwsbrief bundelen we een aantal antwoorden voor je.


NOW

Als jouw bedrijf minder wil gaan werken dan kan de directie aanspraak maken op het Noodfonds Overbrugging  Werkgelegenheid (NOW). Dit noodfonds is in de plaats gekomen van de oud werktijdverkortingsregeling.
De NOW-regeling is simpeler en vooral veel sneller uitvoerbaar. De overheid neemt de loonkosten voor 90% over. En jouw werkgever betaalt zelf die laatste 10% van het loon. Jij merkt er niets van in jouw portemonnee.

Je houdt jouw baan
Maar, veel belangrijker, jouw baan blijft! Je mag niet worden ontslagen. Ook goed nieuws: de NOW geldt voor werknemers in vaste dienst maar ook voor flexkrachten en uitzendkrachten. Uitzendbureaus mogen namelijk ook ‘NOW aanvragen’.

Nog veel onzekerheid en onduidelijkheid
Het noodpakket wordt nu uitgewerkt. Voor werkgevers, vakbonden, werknemers is nog niet alles duidelijk. Niet erg, het geeft aan dat er met veel inzet wordt gewerkt aan compensatie voor de ongure situatie waarin we als samenleving zijn beland. Het belangrijkste, dat jij jouw baan en inkomen behoudt, is gegarandeerd. De punten en komma’s…? Laat dat maar aan jouw vakbond over.

CNV Vakmensen werkt hard om samen met de regering - maar ook met jouw werkgeversorganisatie - duidelijkheid te scheppen en afspraken te maken. Afspraken die voorkomen dat bedrijven of werknemers omvallen in deze uitdagende tijd.

NOW is beter voor de WW
Met de invoering van de NOW is een pijnpunt weggepoetst dat nog wel bestond met de werktijdverkorting-regeling. Als je binnen de NOW naar huis worden gestuurd, omdat er geen werk is, dan verspeel je geen WW-rechten. Dat was eerder wel zo met de oude WTV-regeling. Nu betaalt de werkgever gewoon door, alsof je niet werkloos bent.

Let op jezelf en elkaar
Het is een spannende tijd, zowel op je werk als thuis. Samen komen we deze tijd beter door dan alleen! Let daarom goed op elkaar.

Wij als CNV Vakmensen blijven jouw belang behartigen. Zodra er meer is te melden hoor jij van ons. Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen? Aarzel niet en bel ons gerust. 030 751 1007. Een e-mail sturen mag ook: cnvinfo@cnv.nl.
En als je vragen hebt over de cao in de Technische Groothandel kan je rechtstreeks contact opnemen met Arie Kasper, jouw bestuurder in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads