Hernieuwd overleg cao Technische Groothandel

Op 19 januari jl. trokken de werkgevers in de Technische Groothandel hun eindbod in. Het was daarna even wachten op hernieuwd overleg wat op 8 februari jl. plaatsvond

Hernieuwd overleg

Cao partijen hebben ieder tijdens dit overleg hun zienswijze gegeven over de ontstane situatie nadat het eindbod was ingetrokken. De leden van CNV Vakmensen hadden in ruime meerderheid tegen gestemd en de inhoudelijke reacties van veel leden hebben we  benoemd. De loonsverhoging bleef immers achter bij de verwachting, het vervallen van de leeftijdsda-gen maar ook de tijd tussen de start van de nieuwe cao (1 oktober 2023) en de eerstvolgende loonsverhoging (april 2024) was zonder compensatie voor veel leden niet acceptabel.

Hoe verder

Misschien was het wel goed dat er enige tijd zat tussen het laatste overleg en 8 februari jl.  Emoties waren weg en er is constructief overleg gevoerd waarbij cao partijen goed naar elkaar hebben geluisterd en op zoek zijn gegaan naar oplossingen. We hebben opnieuw aandacht besteed aan de huidige economische situatie en de in deze bedrijfstak sterk tegenvallende orderstromen wat vooral te maken heeft met de stagnering in de bouw. De prognoses voor dit jaar zijn domweg niet goed. Maar we hebben ook stilgestaan bij de inflatie, de loonontwikkeling door de jaren heen en dat vergeleken met andere handelssectoren en bijvoorbeeld de bouw.

Oplossingen

We willen de goede punten uit het eindbod niet kwijt. In het overleg is onderhandeld over de verschillende onderwerpen welke we in een onderhandelingsresultaat kunnen betrekken. Maar net als bij het CNV heeft ook de WTG met leden te maken waarvan een meerderheid moet instemmen met de oplossingen welke zijn besproken. Pas als de werkgeversdelegatie dat mandaat krijgt kan er invulling worden gegeven aan een onderhandelingsresultaat wat aan de leden van de vakorganisaties kan worden voorgelegd. We voorkomen hiermee in ieder geval de  situatie dat de werkgevers het (opnieuw) gaan intrekken.

Over het verdere verloop wordt je spoedig in kennis gesteld.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.Ga hier naar jouw cao-pagina

Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar https://www.cnvvakmensen.nl/handel/groothandel/cao-technische-groothandel/
Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
M: +31 6 1320 8402
a.kasper@cnvvakmensen.nl