Cao tekst Techn. Groothandel beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao voor de Technische Groothandel is klaar en te downloaden. De tekst komt alleen nog maar digitaal beschikbaar. De bekende boekjes komen dus niet terug maar we willen gaan werken aan een app waarop die tekst snel beschikbaar is!


Nieuwe cao-tekst:
In vrijwel alle sectoren verdwijnen de cao-boekjes en gaat men over op een digitale versie welke makkelijk te downloaden is via de site van CNV Vakmensen. En als je de tekst toch op papier wilt hebben is deze natuurlijk gewoon te printen.
Er bestaat al een app voor de technische groothandel maar we hebben het voorstel gedaan een nieuwe app te ontwikkelen waarmee meer actuele informatie voor de werknemers in deze sector bereikbaar is. Daar komen we later dit jaar op terug.

Loonsverhoging:
In het cao-akkoord hebben we afgesproken dat je in de maand april 2020 een loonsverhoging van 3% tegemoet kunt zien. Als jouw werkgever al eerder een loonsverhoging heeft gegeven mag dat met deze loonsverhoging worden verrekend. En mocht dat meer zijn geweest dan 3% kan dat ook nog in de maand oktober 2020 bij de volgende loonsverhoging van 2%.
Hoe dan ook, de loonsverhogingen / verrekeningen moeten in 2020 plaatsvinden. Omdat we ondertussen al verschillende "werkgevers-oplossingen" voorbij hebben zien komen zijn we benieuwd naar de verrekening door jouw werkgever. Laat dat ons weten!

Corona crisis:
Bij de meeste technische groothandels gaat het werk "gewoon" door. Hoe gaat het in jouw bedrijf en wat merk jij van de crisis en mogelijk dalende omzet? Worden de RIVM adviezen netjes opgevolgd, is die 1,5 meter onderlinge afstand wel mogelijk (?), enz. enz. We willen daarover graag geïnformeerd worden.

Reacties:
Jouw reactie kan je aan Arie Kasper mailen, jouw bestuurder in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.
Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Downloads