Cao Technische Groothandel, de stemmen zijn geteld

Nog voor de feestdagen in december hebben wij het eindbod van werkgevers aan jullie voorgelegd met de vraag je stem uit te brengen: kan je hiermee akkoord gaan of stem je tegen?

Reacties zijn verdeeld

Met een eindbod zeggen de werkgevers eigenlijk “take it or leave it…”                                
Uit de reacties hebben we geconstateerd dat er verdeeldheid heerst onder de achterban. Maar we zien ook dat een beperkt deel van het aantal leden in deze sector heeft gereageerd. Uiteindelijk is het resultaat dat 66% van de door leden uitgebrachte stemmen tegen het eindbod is en 34% voor. Dat is een heel duidelijke uitslag maar CNV Vakmensen staat nu voor de vraag: Wat vinden de leden die niet gestemd hebben? Was de raadpleging vlak voor de feestdagen nou wel zo slim? Moeten we deze uitslag nu zien als een overduidelijk nee of toch de oproep om je stem uit te brengen nog ‘ns herhalen?

CNV Vakmensen is ervan overtuigd dat vernieuwing van de cao noodzakelijk is en daaraan willen we graag blijven meewerken. Omdat het niet reëel is te denken dat CNV Vakmensen zonder de gehele achterban in deze sector een beter resultaat af kan dwingen, vragen we de leden die nog niet hebben gestemd om alsnog je stem uit te brengen. We zijn absoluut niet tevreden over het eindbod, maar een groot deel van de achterban heeft zich door niet te stemmen uitgesloten voor acties voor een beter resultaat.

Er gaat binnenkort ook een Digi C raadpleging plaatsvinden. Digi C is een raadpleegmodel vanuit een samenwerkingsverband tussen vakbond De Unie en de werkgevers. Het ligt voor de hand dat je door jouw werkgever wordt gevraagd daaraan mee te werken door ook daar je stem uit te brengen. CNV Vakmensen gaat er vanuit dat jouw keuze in Digi C gelijk is aan die bij jouw eigen bond maar wil ook graag weten of zo’n stemronde via Digi C bij álle medewerkers in het bedrijf terecht is gekomen. Mocht dat anders zijn vragen we je ons daarover te informeren.

Nieuwe / aanvullende stemming

Leden van CNV Vakmensen krijgen apart nog een nieuwsbrief waarin je kunt stemmen. Leden die nog niet hebben gestemd kunnen die link gebruiken We vragen met klem om dat te doen. Bij deze nieuwsbrief is het eindbod van de werkgevers bijgevoegd. Je kunt je stem tot 19 januari a.s. uitbrengen.

Reageren of vragen?

Mocht je over de inhoud van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact met mij op of stel je vraag op de cao-pagina. Ga hier naar jouw cao-pagina

Arie Kasper
onderhandelaar CNV Vakmensen
M.: 06 1320 8402
E.: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error