Cao-overleg Technische Groothandel van start

Op 8 november jl. is het overleg voor een nieuwe cao Technische Groothandel van start gegaan. Tijdens dit constructieve overleg zijn de voorstellen van werkgevers- en werknemerskant uitgewisseld en toegelicht. De voorstellenbrief van CNV Vakmensen is hier als bijlage toegevoegd.

Uitwisseling van voorstellen

Het is gebruikelijk dat op zo’n eerste overleg de voorstellen worden uitgewisseld. Onze voorstellen zijn opgemaakt op basis van de input van leden en niet-leden maar ook volgen we het CNV beleid. Daarnaast geven we ruimte voor afspraken over de thema’s welke we dit jaar met werkgevers hebben uitgewerkt. Op 20 november aanstaande vindt het vervolg van de cao-onderhandelingen plaats.

Loonontwikkeling

CNV Vakmensen stelt een looneis van 8,5% op basis van een looptijd van een jaar. We hebben gezien wat de inflatie afgelopen jaren heeft gedaan en hoe er qua loonontwikkeling op is gereageerd. Dan blijkt er een procentueel tekort te zijn aan koopkracht en dat willen we graag repareren. Maar ook volgend jaar zal er sprake zijn van inflatie en als je gegevens als deze bij elkaar optelt kom je al snel aan dit percentage. De werkgevers houden de kaarten op dit punt nog ‘tegen de borst’  maar er was nu ook geen sprake van echt onderhandelen.

Voortgang thema’s

In het cao-akkoord van begin 2023 zijn afspraken opgenomen over onderwerpen welke sociale partners gedurende de looptijd van de cao hebben uitgewerkt. We gaan deze thema’s nu in het cao-overleg betrekken en bij overeenstemming in een onderhandelingsresultaat opnemen. Nog even onder elkaar:

  • Aanpassing loongebouw, mede op basis van stijging wettelijk minimum loon,
  • Inventarisatie pensioenen,
  • Duurzame inzetbaarheid,
  • Leesbaarheid van de cao,
  • Invulling van de cao à la carte.

 

Duurzame inzetbaarheid

Op één onderwerp kan sowieso meer worden gezegd, namelijk de mogelijkheden welke de Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel nu al te bieden heeft. Deze stichting is enkele jaren geleden door sociale partners in de Technische Groothandel opgericht en CNV Vakmensen vervult daarin een actieve rol. Via de website www.samwerkt.nl kan je zien welke mogelijkheden er zijn om duurzame inzetbaarheid te stimuleren, van je eerste baan tot aan je pensioen! Bijvoorbeeld door het grote aanbod van (vaak gratis) scholingsmogelijkheden kan je je breed ontwikkelen en dat hoeft niet alleen met je werk te maken hebben. Klik hier voor meer informatie SamWerkt

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar https://www.cnvvakmensen.nl/handel/groothandel/cao-technische-groothandel/
Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402
E a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error