Cao-overleg Technische Groothandel geschorst

Het cao-overleg wat afgelopen maandag 14 november was hervat is geschorst. De reden is dat werkgevers en vakorganisaties er over de loonvraag niet uitkomen. Op woensdag 23 november spreken sociale partners elkaar opnieuw.

Schorsing

Tijdens een cao-overleg wordt er vaak geschorst met als doel “in eigen kring” de voortgang van de onderhandelingen te bespreken. Zo’n schorsing kan van elke duur zijn maar in dit geval hebben we besloten dat we er een week de tijd voor nemen. De datum 23 november was al gepland maar we hoopten er dan toch al uit te zijn. Dat is niet gelukt. De vakorganisaties vragen een betere loonontwikkeling dan werkgevers bieden en daar zijn we nog niet uitgekomen.

Loonontwikkeling

Om de inzet voor een loonsverhoging vast te stellen kijkt CNV Vakmensen naar onder meer de inflatie maar ook naar de productiviteit in een sector. Het inflatiecijfer is nu erg hoog maar ook hebben we gezien dat het in de Technische Groothandel goed gaat. Als je dat samenvoegt kom je tot een realistische loonvraag van 10% bij een cao-looptijd van een jaar.

Realistisch, omdat we naar onze mening van werkgevers niet kunnen verlangen juist nu de gehele inflatie te vergoeden. De kosten voor ondernemers rijzen immers ook de pan uit en vaak kan niet alles worden doorberekend naar de klant. 

Maar dan de werkgevers in de Technische Groothandel meenden een voorstel voor loonsverhoging van 3% te kunnen neerleggen en dan ook bij een looptijd van 15 maanden. Bijna niet voor te stellen! Daar was nog wel een eenmalige uitkering van € 500 aan toegevoegd maar zelfs die 3% was geknipt over de looptijd: 2% in januari 2023 en 1 % in juli 2023. Per saldo heb je dan over een hele looptijd maar 2,5% loonsverhoging gekregen. De volledige inzet van de werkgevers is te lezen op hun site www.wtg.nl.

Onderhandelingen

Het overleg heeft er al toe geleid dat we nu een stapje verder zijn; werkgevers hebben kennelijk ook  ingezien dat zij met dit voorstel nooit tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao kunnen komen. Hun loonbod is verhoogd naar 4% per 1 januari 2023 en € 1.000 eenmalig. De looptijd is naar een jaar verkort. Dit loonbod is in lijn met de gemiddelde loonstijging in Nederland.

Men voegt er aan toe dat ze op verzoek van onder meer CNV Vakmensen een reiskostenregeling in de cao willen vastleggen. Dat komt dan alle medewerkers ten goede en is dus fijn. Maar het heeft niets met de loonontwikkeling te maken. Sterker, uit hun eigen gegevens blijkt dat al ruim 90% van de bedrijven welke bij de WTG zijn aangesloten een reiskostenvergoeding voor de medewerkers hanteren.

Aan werknemerszijde is bereidheid getoond werkgevers tegemoet te komen maar het gat is nog steeds erg groot. Tijdens deze schorsing beraden sociale partners zich op het vervolg van de onderhandelingen. Beide partijen willen er zo snel mogelijk uit zijn, dat delen we in ieder geval.

Praat mee op de cao-pagina

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Vragen?

Vragen of opmerkingen kun je kwijt op de cao-pagina of neem contact op met Arie Kasper, onderhandelaar in deze cao, via onderstaande gegevens.

Arie Kasper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402 / E a.kasper@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error