Akkoord met nieuwe cao Techn Groothandel?

Het heeft eigenlijk veel te lang geduurd voor er een resultaat was bereikt voor jouw cao in de Technische Groothandel. Er is nog even gesteggeld over de tekst maar hierbij tref je dan toch het onderhandelingsresultaat aan waarover jij je nu stem mag uitbrengen.
Onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao:
De laatste discussie met werkgevers ging vooral over de pilot werktijden en toeslagen. De WTG-vertegenwoordiging was van mening dat het voldoende moet zijn als een werkgever dit met de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging regelt. De Vaste Commissie zou er vervolgens mee instemmen waarna de pilot van start kon gaan. Deze route konden wij niet toestaan. De leden van de Vaste Commissie zijn de sociale partners in deze sector, waaronder CNV Vakmensen. We begrijpen goed dat de werkgever eerst met de medenzeggenschap spreekt over een pilot roosters en werktijden. Maar als het over toeslagen gaat - jouw geld dus - moet wat ons betreft de vakbond daar bij aanschuiven. Wij willen zo o.m. voorkomen dat een collega die lid is van een Ondernemingsraad kan meebeslissen over jouw inkomen.

Naast de salarisverhoging van in totaal 11% en de looptijd zijn er meer afspraken gemaakt. De hoofdlijnen over de verschillende onderwerpen vindt je hieronder. Voor de gehele tekst verwijs ik je graag naar de bijlage van deze nieuwsbrief.

Hoofdlijnen:

  • Werktijden en toeslagen. Er is afgesproken dat een werkgever na overleg met de Ondernemingsraad en vakbonden een verzoek voor invoering van de pilot kan indienen bij de Vaste Commissie. Uiteraard zal CNV Vakmensen dan kijken wat de werknemers / leden ervan vinden en hoe het geregeld gaat worden met de toeslagen.
  • Duurzame inzetbaarheid en seniorendagen. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande. Hier zou bijvoorbeeld de 80/90/100 variant ingevoerd kunnen worden met seniorendagen als uitruil, maar ook daarvan zien we graag eerst een goed en onderbouwd voorstel. Aan ons te beoordelen of dit de toets der kritiek kan doorstaan.
  • Voor de uitzendkrachten hebben we ook een afspraak gemaakt. Vanaf dag één moet de uitzendkracht dezelfde beloning krijgen als de vaste medewerker. Ook wat de leeftijd en functie betreft.
  • Pensioen is een punt dat ook al jaren sluimerend op de agenda staat zonder dat er echt iets mee gebeurt. We gaan nu trachten hier een stap verder mee te komen.

Geen verslechteringen:
Zoals je hier en in de bijlage kunt lezen zijn we er in geslaagd de verslechteringen van tafel te halen en toch een redelijke loonsverhoging voor je af te spreken. Al met al zijn we niet ontevreden over het behaalde resultaat maar of het voldoende is beslissen de leden. Kan jij instemmen met het onderhandelingsresultaat?

Breng je stem uit!
Je kunt stemmen door een mail aan Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector te sturen. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl. Bellen kan ook naar het nummer 06-13208402. Breng je stem vóór 1 maart a.s. uit!

Je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

 

Downloads