Afschrijven vakantiedagen Selecta onrechtmatig

Wij hebben begrepen dat Selecta de coronacrisis aangrijpt om bij de medewerkers vakantiedagen af te schrijven. Het is voor mij onmogelijk te beoordelen hoe zwaar Selecta wordt getroffen door de Coronacrisis. Wat ik wel kan beoordelen is dat het intrekken van opgebouwde rechten onrechtmatig is.

De directie geeft aan dat zij overleg heeft gehad met de Ondernemingsraad en dat die akkoord is gegaan het voorstel. De directie motiveert dat door te zeggen dat de OR volgens art 27b van de Wet op de ondernemingsraden instemming moet verlenen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van een vakantieregeling.

Dat is op zich juist, dat is echter wat anders dan het intrekken van individuele vakantierechten. Daarmee treedt de Ondernemingsraad in de individuele arbeidsvoorwaarden en dat is niet toegestaan. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de directie dat niet weet. Het is echter makkelijk om je in dit geval achter de Ondernemingsraad te verschuilen.
Wij vinden dit besluit ronduit a-sociaal. 
Ja, natuurlijk bevindt Nederland zich in een enorme crisis, daar sluiten wij onze ogen niet voor. Het kabinet heeft echter onmiddellijk een pakket aan maatregelen vastgesteld om gevolgen van deze crisis op te vangen. Ook Selecta zou daar gebruik van maken.

Mocht Selecta hier geen gebruik van maken, dan vragen wij ons af of de situatie wel dringend genoeg is om nu eenzijdig te snijden in arbeidsvoorwaarden.

Wij hebben Selecta inmiddels  uitdrukkelijk verzocht de maatregel ongedaan te maken. Deze brief hebben wij als bijlage toegevoegd. Of Selecta dat doet, zullen we moet afwachten. Echt hoopvol zijn we niet, want er is al menig bezwaar aangetekend en tot op heden heeft dat niets opgeleverd.

U krijgt deze brief omdat u lid bent van CNV Vakmensen en één van u heeft zich ook gemeld met dit probleem. Terecht want daar zijn we voor. Hoe sterker een vakbond hoe groter de kans dat een werkgever niet zomaar overgaat tot dit soort maatregelen. Overtuig uw collega dat het nuttig is lid te worden van CNV Vakmensen, dat maakt uw gezamenlijke postie sterker tegenover uw werkgever. 
Lid zijn bied je ook de mogelijkheid naar een rechter te stappen en mocht een van jullie dat in deze kwestie willen laat dat dan weten. Wij zien hier zeker mogelijkheden voor. 

Nogmaals, overtuig uw collega's lid te worden, samen sta je sterk. 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met mij op, daar zijn we voor.

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder
0653736490

Downloads