Al het nieuws

Acties bij Technische Groothandels

CNV Vakmensen doet niet mee aan FNV-acties bij de Technische Groothandels. Waarom niet? Die vraag is de laatste tijd herhaaldelijk gesteld en met deze nieuwsbrief wordt daar antwoord op gegeven.

Op 9 december jl. liep het overleg met de werkgevers vast. De voorstellen van de werkgevers gaven voldoende aanleiding om van tafel weg te lopen. Verslechteringen zonder (goede) compensatie geven immers geen enkele aanleiding om langer door te praten, zeker niet als je elkaar al gedurende een jaar met enige regelmaat hebt gesproken. Werkgevers zouden beter moeten weten. FNV stuurde de werkgevers een ultimatumbrief en toen werkgevers niet tegemoet kwamen aan de eisen in dat ultimatum is FNV actie gaan voeren. 

CNV Vakmensen besloot eerst de reacties van de leden op de ontstane situatie af te wachten. Zie daarvoor ook de ledenbrief van 11 december. De reacties van de leden zijn –hoewel verschillend van toon- vrijwel gelijk; Werkgevers mogen niet wegkomen met verslechteringen van arbeidsvoorwaarden zonder dat er op maat wordt gecompenseerd.

Uitnodiging: Kennelijk was het signaal door van tafel te gaan voldoende want al op 13 december jl. ontving CNV Vakmensen van de WTG (werkgevers organisatie) een uitnodiging voor een gesprek. Zij willen in een informele bijeenkomst de ontstane situatie bespreken en het overleg hervatten. Dit gesprek moet op 20 januari a.s. plaatsvinden.

Er is goed nagedacht of we hieraan gevolg moeten geven. Er is veel gebeurd en een herhaling van standpunten brengt ons niet verder. Maar toch, CNV Vakmensen gaat een gesprek nooit uit de weg in de overtuiging dat we de belangen van onze leden het beste behartigen door aan overleg deel te nemen. We hebben wel een voorwaarde gesteld, namelijk dat de kwaliteit van nieuwe arbeidsvoorwaarden leidend is voor het bereiken van een cao-akkoord. Vervolgens is het aan de leden om te beoordelen of de nieuwe arbeidsvoorwaarden voldoen aan hun maatstaf. Omdat we aan een zo’n breed mogelijke vertegenwoordiging van werknemers hechten hebben we de WTG gevraagd álle vakorganisaties uit te nodigen.

Acties: Leden vragen hoe ze moeten omgaan met de acties van FNV. Wij wijzen die acties niet af en als je wilt deelnemen is dat geen probleem. En als je niet wordt doorbetaald voor de duur van de actie keert onze stakingskas uit.

Hoe verder? Na het gesprek van 20 janauri a.s. zullen we je informeren over het verloop en wat er is bereikt. Als ook deze nieuwsbrief je aanleiding geeft voor een reactie kan je een email sturen aan Arie Kasper, jouw onderhandelaar namens CNV Vakmensen. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl Neem ook contact op als je hebt deelgenomen aan een actie.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.