Ga naar huidige Cao

(Oud) Cao Technische Groothandel

Looptijd: -

Op deze pagina kun je de cao downloaden voor technische groothandel. In de cao Technische Groothandel lees je de meest actuele afspraken over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen, veilig en gezond werken bij een technische groothandel.

Belangrijkste punten

  • Per 1 april 2023: 4% structurele loonstijging voor alle salarissen (cao-schalen en de daadwerkelijke betaalde salarissen), met een minimumbedrag van € 90 bruto (bij een voltijd dienstverband, anders naar rato).

  • Per 1 september 2023: 2% structurele loonstijging voor alle salarissen (cao-schalen en de daadwerkelijke betaalde salarissen).

  • Een eenmalige uitkering van € 1.000, met inachtneming van het volgende:

    De eenmalige uitkering wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na de algemeen verbindend verklaring van de cao uitbetaald;

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Arie Kasper
Onderhandelaar

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte