Al het nieuws

Leden stemmen in met nieuwe cao Grh. in Eieren

De leden van CNV Vakmensen die werkzaam zijn in de Groothandel voor Eieren en Eiproducten hebben in ruime meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao.

Reacties:
Het aantal reacties van leden viel zeker niet tegen. Een enkeling vond de salarisverhoging “mager” maar de meeste reacties waren ronduit positief. We gaan komend jaar aan de slag met de afspraken op het gebied van ontwikkeling maar ook gaan we als vakorganisatie op zoek naar meer draagvlak en toepasbaarheid voor het generatiepact (80-90-100 regeling). Dit zijn onderwerpen die passen bij het begrip "duurzame inzetbaarheid" en op dat gebied kan er sectorbreed nog wel meer gebeuren.

Pensioen:
In deze nieuwe cao is uitgegaan van een overgang van het Bedrijfstakpensioenfonds AVH naar PGB. Bij de opmaak van deze nieuwsbrief is daar nog geen zekerheid over. Dat komt later deze maand maar spannend is het wel. Er zijn nu eenmaal allerlei voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat zo'n pensioentransitie kan plaatsvinden. Vorig jaar besloot het bestuur van het pensioenfonds op het laatste moment dat het niet kon doorgaan (zou nadelig zijn) maar voor de deelnemers lijkt zo'n transitie nu juist beter te zijn. Je moet dus nog even geduld hebben maar zal daarover worden geinformeerd.

Bedrijfsbezoek:
We hopen dat we in 2021 weer terug kunnen naar wat we graag doen en dat betekent onder meer bedrijfsbezoek. Heel graag willen we leden en niet-leden ontmoeten om met hen in gesprek te gaan over de huidige arbeidsvoorwaarden. Wordt de cao wel netjes nageleefd en wat kan er beter of anders? Maar we willen zelf ook zien en horen hoe het met arbeidsomstandigheden is gesteld.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of dit onderhandelingsresultaat kan je terecht bij Arie Kasper. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.