Voorstellen CNV Vakmensen voor de cao Brocacef 2023

Binnenkort starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor Brocacef vanaf februari 2023.

In de bijlage vinden jullie de voorstellen van CNV Vakmensen. Die zijn tot stand gekomen aan de hand van het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen, de gezamenlijke enquête die voor de zomer is gehouden, de enquête onder leden van CNV Vakmensen.

Als je toch nog iets mist, laat het weten.

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl
M: +31 6 2248 6274

Downloads