Vakbonden bieden gezamenlijke Petitie aan Brocacef

Wat vooraf ging aan de petitie Eerder dit jaar deed Brocacef voor de nieuwe cao veel belangrijke verslechteringsvoorstellen. Na raadpleging van de leden riepen de vakbonden Brocacef op om uiterlijk 12 september deze verslechteringen van tafel te halen en nieuwe betere voorstellen te doen.

Brocacef acties: tijd voor fatsoen
‘Mensen moeten merken dat het beter gaat’, zei Willem Alexander in de troonrede. Wij zijn het hier hartgrondig mee eens. Niet te begrijpen dat Brocacef, dat in 2018 een prachtig jaar draaide, voorstelt om de cao zwaar te verslechteren voor zijn werknemers. 

Vakbondsleden nemen heft in eigen hand
Voor een paar vakbondsleden was de maat vol toen 12 september bleek dat Brocacef niets van zich had laten horen. Met een spontane handtekeningenactie namen zij zelf het heft in handen.

En krijgen massaal steun voor hun actie
Honderden collega's gaven meteen hun steun aan de petitie die de directie oproept om verslechteringsvoorstellen in te trekken en in plaats daarvan betere cao-voorstellen te doen.

Brocacef neemt petitie in ontvangst maar doet geen nieuwe voorstellen
Op 19 september in Eindhoven overhandigde een kleine delegatie in het bijzijn van leden uit Amersfoort en Maarssen de petitie aan Arno Le Putre, directeur Transport en Logistiek. Le Putre beloofde namens de directie snel met een reactie te komen.

In de kantinebijeenkomsten van 23 september bleek dat de directie alleen het eigen gelijk verwoordde en geen nieuwe voorstellen deed waarmee het cao-overleg kan worden hervat.

Naar aanleiding van het verhaal dat de directie tijdens de kantinebijeenkomsten op 23 september heeft verteld, vind je in dit bericht enkele veel gestelde vragen en antwoorden over de nieuwe cao Brocacef.

De petitie
In de petitie roepen jullie de directie op om de voorstellen met verslechteringen in te trekken en voor 3 oktober nieuwe, verbeterde voorstellen op tafel te leggen voor het overleg over de nieuwe Brocacef-cao. 

Directie lijkt ondertekenaars petitie te negeren
In de kantinebijeenkomsten legde Brocacef uit waarom de verslechteringen wel een goed idee zijn en dat het de schuld van bonden is dat er geen cao is. De directie heeft geen boodschap aan de oproep van de eigen werknemers. En lijkt daarmee de honderden ondertekenaars van de petitie te negeren. Terwijl zij met ondertekening van de petitie glashelder maakte dat de cao-voorstellen van Brocacef onacceptabel zijn.

Voor de volledige versie van de nieuwsbrief verwijs ik u naar de bijlage.

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 23 90 9865
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads