Eindbod verplaatsingsregeling Brocacef

We hebben eerder met jullie gesproken over het voornemen en mogelijke toekomstige voornemens van werkgever om werkzaamheden te verplaatsen naar een andere DC. CNV Vakmensen heeft samen met jullie, wensen verzameld om de negatieve gevolgen op te vangen. Met jullie input hebben vakbonden vervolgens gesprekken gevoerd met jullie werkgever over hoe en op welke wijze een verplaatsingsregeling eruit zou moeten zien. In het laatste overleg hierover op 16 januari jongstleden zijn de contouren opgeschreven. Het uiteindelijke en finale voorstel van de werkgever vind je in de bijlage bij deze brief. Zoals je zult zien, zijn niet alle suggesties en wensen meegenomen en heeft werkgever bij de vakbonden een eindbod neergelegd. Dit voorstel willen we graag met jullie bespreken en voorleggen.

Uitleg van het eindbod

Vakbonden willen graag aan jullie uitleg en een toelichting geven over de verplaatsingsregeling en jullie vragen beantwoorden. Er zijn daarom 4 TEAMS-sessies gepland, zodat er altijd een mogelijkheid voor je is om aan te sluiten. Tijdstippen en de link naar de sessie van jouw voorkeur tref je hieronder in het schema aan.

Leden van CNV Vakmensen kunnen digitaal hun stem uitbrengen. Informatie hierover vind je onderaan in deze brief.

  Van 13:30 uur – 14:15 uur Van 15:00 uur – 15:45 uur

Donderdag 2 februari

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Maandag 6 februari

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

Dinsdag 7 februari

 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

We hopen dat jullie ook aansluiten zodat we je vragen kunnen beantwoorden.

Overleg over eindbod

Vakbonden hebben een aantal keren met jullie werkgever overlegd over de verplaatsingsregeling. Daarin hebben we aangegeven wat jullie wensen waren voor zo’n regeling. Jullie werkgever had daar andere ideeën over. Op een aantal onderwerpen heeft dat nog wel geleid tot een aanpassing van de regeling, maar niet op alle punten. Hieronder noemen we een aantal punten waar we het niet mee eens zijn.

Verandering van de regels

Toen we in gesprek gingen over de verplaatsingsregeling wisten we van de verhuizing van de vestiging Amsterdam naar de nieuwbouw in Amsterdam en van de verhuizing van Amersfoort naar Ede of Amsterdam. De regeling zou worden afgesproken voor deze verplaatsingen en verplaatsingen in de toekomst die nu nog niet bekend waren voor heel Brocacef. Inmiddels is ook de verplaatsing van Maarssen naar Amsterdam erbij gekomen. Nu benoemt de werkgever de verplaatsingen van Amsterdam naar nieuwbouw en de verplaatsing van Amersfoort naar Ede niet in deze regeling. Ze geven aan dat Eindhoven en Deventer niet onder de regeling vallen, maar dat kunnen we nu nog niet weten. De regeling wordt voor twee jaar afgesproken. Vakbonden vinden het niet goed dat er nu wordt afgeweken van eerdere afspraken. Je kunt niet zomaar tijdens de wedstrijd de regels veranderen.

30 kilometer

Die twee verplaatsingen die hierboven worden genoemd staan er niet in, omdat werkgever in de regeling heeft opgenomen dat je pas voor de regeling in aanmerking komt als er sprake is van een verplaatsing van de vestiging van meer dan 30 kilometer. Daar zijn wij het niet mee eens. Wij hebben ook in deze vestigingen met het personeel gesproken en gingen ervan uit dat de verplaatsingsregeling ook voor deze vestigingen werd afgesproken. Wij willen dat de regeling ook voor deze verplaatsingen geldt, dus geen uitzonderingen.

Reistijd

We hebben ook uitgebreid gesproken over reizen onder werktijd. Dat zat er eerst niet in. Wij wilden dat in ieder geval de extra reistijd door verplaatsing zou worden vergoed, dat kan bijvoorbeeld door onder werktijd te reizen. In eerste instantie wilde werkgever dat niet. Uiteindelijk heeft werkgever in het eindbod toch een voorstel gedaan voor een vergoeding van 200 euro per maand bruto voor een full-timer gedurende het eerste jaar. In het tweede jaar wordt dat bedrag 100 euro bruto per maand voor een full-timer. Daarna vervalt de vergoeding voor extra reistijd.

Reiskosten

Voor de reiskosten past de werkgever de maximaal toegestane vergoeding volgens de Belastingdienst voor. Die is dit jaar 21 cent per kilometer. Het is nu al bekend dat de Belastingdienst dat volgend jaar verhoogt naar 23 cent per kilometer. Wij wilden afspreken dat, op dat moment, de kilometervergoeding weer wordt aangepast naar wat is toegestaan door de Belastingdienst. Dat wilde werkgever niet toezeggen.

Beroepscommissie

Vakbonden hebben aan werkgever aangegeven dat wij als onderhandelaars ook een plek in de beroepscommissie willen hebben. Werkgever heeft nu aangegeven dat wij wel twee leden voor de commissie mogen aanwijzen maar niet zelf in de commissie mogen deelnemen. Dat vinden wij niet goed. Wij hebben ook deze onderhandelingen gedaan dus willen in ieder geval één van de bestuurders van de vakbonden opnemen in de commissie. Daar gaat werkgever dus niet mee akkoord.

Stemmen

Leden van CNV Vakmensen kunnen hun stem over deze regeling digitaal uitbrengen.
Dat kun je doen door op deze LINK te klikken. Dus breng hier je stem uit.
Stemmen kan tot en met woensdag 8 februari 12.00 uur.
Tijdens de bijeenkomsten zal misschien ook je mening gevraagd worden. Maar dat is vooral voor de overige medewerkers. Je kunt maar 1 keer je stem uitbrengen, voor leden van CNV Vakmensen is dat digitaal via bovenstaande link.

Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kan je niet op de link klikken. Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ Brocacef in het zoekveld. Je kunt hier deze nieuwsbrief vinden.

CNV Vakmensen had de regeling graag vollediger en meer op jullie wensen toegespitst. Vakbonden zijn er niet blij mee dat de verplaatsingen binnen Amsterdam en Amersfoort-Ede niet onder deze regeling vallen. Zo zijn wij niet aan deze gesprekken begonnen, maar wel geëindigd.

Wij horen graag wat jullie er van vinden en zien je graag op de bijeenkomsten via Teams.
Als je nog vragen hebt, neem dan contact met me op.

Klazina Tulner, bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 22486274
E. k.tulner@cnvvakmensen.nl

Downloads