Cao-onderhandeling Brocacef van start

Maandag 12 december 2022 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor Brocacef voor 2023 van start gegaan. We zijn nog niet veel opgeschoten omdat werkgever niet veel ziet in de voorstellen van de vakbonden. Ze willen keuzes uitstellen door een werkgroep in te stellen die tijdens de looptijd van de nieuwe cao gaat onderzoeken of we een individueel keuzebudget willen invoeren. De leden hebben aangegeven dat ze een regeling willen om gezond hun pensioen te halen. Daar wil de werkgever nu niet op ingaan.

Loon

We zijn begonnen met de loonvraag. CNV Vakmensen heeft voorgesteld om de lonen per 1 februari 2023 te verhogen met 7% en 100 euro bruto per maand. Werkgever stelt dat zij willen aansluiten bij de gemiddelde loonsverhoging zoals de AWVN, de werkgeversvereniging, die bijhoudt. Zij komen dan op een percentage tussen de 3 en de 4%. Wij hebben aangegeven dat die gemiddelde verhoging voor 2023 al veel hoger ligt en dat we dus vasthouden aan onze loonvraag voor 2023.

Toeslagen onaangename uren

Verder ziet werkgever niet zoveel mogelijkheden behalve een aantal verslechteringen. Zo willen ze de toeslagen afbouwen. Dat hebben ze bij de vorige cao ook voorgesteld. Ze vinden dat er maar weinig mensen zijn die voor die toeslagen in aanmerking komen, vooral uitzendkrachten. Als ze die toeslagen afbouwen, dus op minder uren een toeslag en op andere uren een lagere toeslag, dan komt er geld vrij waar ze andere dingen mee kunnen doen. Wij zijn het daar niet mee eens. Het zijn toeslagen die gegeven worden omdat je op uren moet werken die niet prettig zijn, laat op de avond, in het weekend en op feestdagen. Dat zijn geen prettige werktijden en daarom is daar ooit een toeslag voor afgesproken. Het zijn nog steeds onaangename uren en daarom willen wij die toeslagen ook behouden. Er zijn ook niet veel mensen die op die uren werken. Het bedrag dat daarmee vrij komt, is dus ook niet zo dat we daar ineens voor iedereen geweldige dingen mee kunnen doen. Werkgever wil dat dan in een individueel keuzebudget stoppen. Daar moet een werkgroep dan nog over nadenken hoe we dat precies gaan invullen.

Vitaliteit

Wij willen daar niet op wachten en nu de toeslagen behouden en wel nu een regeling afspreken, waarmee oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. Wij hebben in onze voorstellenbrief voorgesteld om een vitaliteitspact in te voeren. Een regeling waarbij oudere werknemers er voor kunnen kiezen om 80% te gaan werken, 90% uitbetaald krijgen en 100% pensioenopbouw houden. Eventueel is er ook nog een andere regeling, de RVU. Drie jaar voordat je met pensioen gaat, is het mogelijk dat de werkgever je een bedrag meegeeft ter hoogte van de AOW. Als je zelf ook al iets geregeld hebt om eerder te kunnen stoppen, dan is dat ook een mogelijkheid. Maar werkgever heeft aangegeven niet iets speciaal voor oudere werknemers te willen afspreken, alleen iets wat ook voor jonge medewerkers geldt.

We hebben daarom een aanvullend voorstel gedaan; aanvullend geboorteverlof aanvullen tot 100% in plaats van 70%. Dan doe je ook iets voor jongere werknemers. Werkgever is daar nog niet op ingegaan.

Meeruren

Werkgever wil ook dat parttimers die overwerken, pas een extra vergoeding krijgen als ze boven de fulltime werktijd uitkomen. De uren die boven de standaard werktijd uitkomen worden dan meeruren genoemd. Bijvoorbeeld: je werkt nu 32 uur per week. De normale arbeidsduur fulltime is 38 uur. De werkgever vraagt je om over te werken tot in totaal 40 uur. Dan krijg je in het voorstel van de werkgever de eerste 6 uren, tot aan de 38 uur, betaald als normale uren. De overige 2 uren worden dan aangemerkt als echte overuren waar een toeslag op zit. Die 6 uren worden meeruren genoemd waar geen extra toeslag voor geldt.

Cao-traject online

Het hele cao-traject kun je online volgen. Je kunt ook reageren of je vragen stellen. Ga hiervoor naar de cao-pagina.

Vervolg

Wij hebben hier nog niet op gereageerd. Wij hebben de werkgever gevraagd om met concrete voorstellen te komen voor het volgende overleg. Werkgever heeft toegezegd dat te zullen doen. Het volgende overleg is op 16 januari, in het nieuwe jaar.

Over de verplaatsingsregeling zal werkgever naar het voltallige personeel communiceren.

Voor nu wens ik jullie fijne feestdagen toe.

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error