Brocacef wil geen cao meer met CNV en FNV

Na verschillende gesprekken werden bonden en Brocacef het niet eens over aanpassing van de gewraakte voorstellenbrief. Hierop boden bonden aan om het cao-overleg dan maar te hervatten zonder wijziging van de versoberingsvoorstellen.

Wij wilden de werknemers graag voor de kerst uitzicht bieden op een goede cao met een passende loonsverhoging. Brocacef is echter niet van plan verder te praten met FNV en CNV en trekt zich definitief terug uit het overleg met de grootste bonden. Een slag voor alle ruim 900 werknemers die onder de cao vallen.

Motivatie Brocacef
Wij vinden het moeilijk te begrijpen waarom jullie werkgever niet ingaat op ons aanbod. Nu bonden niet langer vragen om de versoberingsvoorstellen aan te passen, staat niets verder overleg in de weg zou je zeggen. Wat is dan de reden dat Brocacef de stekker uit overleg trekt? De directie vindt het lastig om om te gaan met kritiek en is erg gevoelig over wat er over hen gezegd wordt. Kijk maar naar de reactie op jullie petitie. Brocacef negeerde dit appél en legde in kantinebijeenkomsten het eigen standpunt nog maar eens fijntjes uit.

Dat de directie zich stoort aan onze communicatie is duidelijk. Dat Brocacef niet gaat over onze communicatie is ook helder. FNV en CNV vinden ook wel wat van de communicatie van Brocacef over ons en over de cao naar jullie toe. Tegelijkertijd weten wij ook dat we daar niet over gaan. Wij zouden het onbegrijpelijk vinden dat de wens om bonden te controleren boven de belangen van de eigen werknemers gaat.

Alternatieve routes
Brocacef laat zien dat het totale controle wil over het proces. Er gaan geruchten dat jullie OR is benaderd voor het afsluiten van een arbeidsvoorwaardenregeling maar hiervoor bedankt heeft. Nu zou de directie toenadering zoeken tot alternatieve malafide vakbonden waar je een cao mee kunt afsluiten zonder dat er actieve leden bij betrokken zijn. Het zou sowieso heel dubieus zijn als een ‘vakbond’ in dit stadium van overleg wel aan tafel wil met jullie werkgever.

Loonsverhoging onder inflatie
Het eerste voorbeeld van wat er gebeurt als een directie onvoldoende kritisch tegengas krijgt is er al. Brocacef vindt de eenzijdige loonsverhoging van 1,5% per 1 november en 1% per 1 januari a.s. netjes maar blijft onder het gemiddelde in de markt en onder de inflatie.

Doe mee: samen sterk voor een goede cao
Nu is het moment om je aan te sluiten bij de vakbond. We kennen voorbeelden te over waar malafide bonden arbeidsvoorwaarden weggegeven hebben of waar OR-en zijn bezweken onder druk van directies. Jullie hebben een mooie cao, laten we dat samen zo houden. Sluit je aan, schrijf je collega in die nog geen lid is en denk actief met ons mee over hoe we dit gevecht samen aan gaan. Meld je en doe mee! Je kunt mailen naar j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief van vakbonden verwijs ik jullie naar de bijlage.

Mede namens CNV Vakmensen kaderlid Robert de Sain,

Job Marskamp
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads