Voortzetting cao overleg

Op dinsdag 30 maart hebben de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en jullie werkgever overleg gehad over de nieuwe cao Albert Heijn Logistics. Dit was het derde overleg dat wij hebben gevoerd over de nieuwe cao. Wij hebben tijdens dit overleg geconcludeerd dat de wensen van de vakbonden nog te ver verwijderd liggen van wat de werkgever biedt. Wij zullen daarom het overleg op 16 april voortzetten. Lees hieronder verder over de belangrijkste onderwerpen die op 30 maart aan bod zijn gekomen.

Wij hebben gesproken over een groot aantal onderwerpen, in deze nieuwsbrief wil ik ingaan op een aantal:

  • Looptijd, wij hebben in onze voorstellenbrief een looptijd voorgesteld van één jaar. We hebben uitgelegd dat de onzekerheid rondom de mechanisatie en de communicatie over verschillende zaken ervoor zorgt dat werknemers liever een korte looptijd van de cao hebben. Jullie werkgever heeft gereageerd dat zij de voorkeur geven aan een looptijd van twee jaar omdat men dan langer duidelijkheid heeft over de gemaakte afspraken en omdat dat meer rust geeft binnen het bedrijf. Daarnaast biedt een langere looptijd meer ruimte om vervolg te geven aan de verschillende studies die verder uitgevoerd moeten worden.
  • Lonen, wij hebben voorgesteld dat de lonen met 5% per jaar worden verhoogd. In het afgelopen jaar zijn er mooie omzetten gedraaid binnen het bedrijf en hebben medewerkers harder dan ooit moeten werken. Wij vinden daarom dat een loonsverhoging van 5% op jaarbasis een redelijke looneis is. Werkgever gaf als reactie dat zij een loonsverhoging kunnen bieden van 2,25% per jaar. Op dit vlak zit er nog te veel ruimte tussen de eis van de bonden en hetgeen werkgever wil bieden.
  • RVU-regeling, wij hebben voorgesteld dat het mogelijk wordt voor werknemers om drie jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd te stoppen met werken. De regeling houdt ook in dat werkgever hieraan meebetaalt door middel van een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 22.164,-. Jullie werkgever stond hier redelijk tegenover maar heeft een tegenvoorstel gedaan waarbij werknemers twee jaar voor hun AOW kunnen stoppen met werken. Wij hebben aangegeven dat wij vasthouden aan ons voorstel en deze niet zullen wijzigen.
  • Arbeidvoorwaarden nieuwe instroom, werkgever heeft een aantal voorstellen gedaan om het arbeidsvoorwaardenpakket voor nieuwe medewerkers aan te passen. Het doel van de aanpassingen is om het aannemen van nieuwe medewerkers mogelijk te maken. Wij hebben aangegeven dat wij bereid zijn hierover mee te denken maar wij zullen niet instemmen met verschillen in verloning voor gelijk werk.

Zoals jullie kunnen lezen zijn er nog genoeg zaken waarover de standpunten van de partijen ver uit elkaar liggen. Op 6 april zullen wij de het overleg voortzetten en wij hopen dat wij dan nader tot elkaar kunnen komen.

Mede namens kaderleden Lianne Jol, Paco Ramirez, Patrick van Keulen en Harry Horsman

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl