Vakbonden werkgever bereiken impasse in cao onderhandelingen

Op vrijdag 16 april hebben de vakbonden CNV Vakmensen en FNV overleg gehad met jullie werkgever over de nieuwe cao. Na langdurig overleg hebben wij moeten concluderen dat de wensen van de partijen nog te ver uit elkaar liggen en wij een impasse hebben bereikt. Wij hebben daarom besloten om eerst terug te gaan naar de leden om de stand van zaken te bespreken en om onze koers te bepalen. Ik nodig jullie graag uit voor een reeks digitale ledenvergaderingen. Lees hieronder verder hoe je kunt deelnemen.
Stand van zaken
  • Looptijd, werkgever houdt vast aan een looptijd van 24 maanden omdat dat meer rust binnen het bedrijf geeft. Wij hebben aangegeven dat leden van CNV Vakmensen de voorkeur geven aan een kortere looptijd.
  • Loon, werkgever geeft aan maximaal een loonsverhoging van 2,75 procent per jaar vanaf periode 5 te kunnen bieden. Wij hebben onze looneis aangepast naar 4,5 procent. Tevens hebben wij aangegeven dat het bod van de werkgever ver onder ons mandaat ligt. Hierdoor moeten wij, voordat wij ergens mee akkoord zouden kunnen gaan, eerst overleggen met onze leden.
  • RVU-regeling, de vakbonden hebben voorgesteld dat het voor medewerkers mogelijk wordt om 3 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd gebruik te maken van deze regeling. Werkgever houdt vast aan zijn wens om het vanaf 2 jaar voorafgaand aan de AOW mogelijk te maken.
  • Nieuwe instroom vaste medewerkers, werkgever is bereid om gedurende de looptijd van de cao 30 nieuwe medewerkers in dienst te nemen. De nieuwe medewerkers zullen geen recht hebben op de PTN en PTA. Dit is een trendbreuk met het beleid van de afgelopen jaren waarin er geen vaste medewerkers werden aangenomen.
  • Verlenging sociaal kader, werkgever heeft ermee ingestemd om het sociaal kader te verlengen tot december 2024.

Zoals je hierboven kunt lezen zijn er nog een aantal zaken waarin de wensen van de partijen nog te ver uit elkaar liggen. Jullie werkgever heeft aangegeven dat er absoluut geen ruimte meer in zit en dat het bovenstaande het maximale is dat er geboden kan worden.

Dit aanbod ligt echter te ver verwijderd van het mandaat van de leden van CNV Vakmensen en daarom wil ik jullie graag raadplegen.

Digitale ledenvergaderingen
In verband met de coronacrisis zullen er digitale ledenbijeenkomsten worden georganiseerd. Er zal een zestal ledenvergaderingen worden georganiseerd om zoveel mogelijk leden in staat te stellen deel te nemen aan een bijeenkomst. De ledenvergaderingen worden via MS-teams georganiseerd en hieronder tref je de data met de bijbehorende links:

Donderdag 22 april om 16.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Donderdag 22 april om 19.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Donderdag 29 april om 16.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Donderdag 29 april om 19.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Dinsdag 4 mei om 16.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Dinsdag 4 mei om 19.00 uur
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering


Ontvang je deze nieuwsbrief per post dan verwijs ik je graag naar onze website waar je de digitale nieuwsbrief treft. In de laatste nieuwsbrief kun je klikken op de link van de vergadering waar je aan wenst deel te nemen. Je kunt aan alle opties deelnemen onafhankelijk van je DC. 
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/distributiecentra-supermarkten/cao-albert-heijn-logistics

 

Mede namens de onderhandelingsdelegatie

 

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
s.faez@cnvvakmensen.nl