Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat cao AH Logistics

Op 7 mei hebben de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Handel overleg gehad met jullie werkgever over de nieuwe cao. Wij hebben tijdens dit overleg een onderhandelingsresultaat behaald dat wij graag neutraal aan onze leden willen voorleggen. Lees hieronder verder welke afspraken er zijn gemaakt en breng je stem uit door mij een e-mail te sturen. Je kunt tot uiterlijk 17 mei je stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat.
Na lang onderhandelen zijn de partijen gekomen tot de volgende afspraken:
  • Looptijd, wij zijn overeengekomen dat de cao voor 24 maanden gaat gelden, te weten 15 april 2021 tot 15 april 2023.
  • Lonen, partijen zijn overeengekomen dat de lonen in periode 5 van 2021 zullen stijgen met 3% procent. In 2022 zullen de lonen in periode 5 stijgen met 2,75%.
  • RVU-regeling, het wordt voor medewerkers mogelijk om 3 jaar voorafgaand aan zijn/haar AOW-leeftijd te stoppen met werken. Werkgever zal hieraan bijdragen door gedurende de looptijd van de regeling een bedrag uit te keren aan de medewerker. In 2021 gaat het om 22.164 euro en dat bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd. Artikel 5.6 over het sparen van verlof blijft ongewijzigd en stelt geen bovengrens aan het maximaal te sparen verlof.
  • Instroom nieuwe vaste medewerkers, Albert Heijn zal 30 nieuwe vaste medewerkers fulltime in dienst nemen gedurende de looptijd van de cao. Deze medewerkers zullen geen recht hebben op PTN en PTA. Daarnaast zullen de partijen onderzoek doen naar de voorwaarden waaronder er meer vaste medewerkers in dienst genomen kunnen worden. Van de 30 nieuwe vaste medewerkers zullen er 15 in Pijnacker worden aangenomen, 5 in Zwolle, 5 in Geldermalsen en 5 in Tilburg. Deze medewerkers zullen worden geselecteerd uit de huidige uitzendmedewerkers.
  • Verlengen sociaal kader, het sociaal kader wordt verlengd tot december 2024.

 

Het volledige onderhandelingsresultaat wordt uitgewerkt en kan waarschijnlijk op 10 mei gedeeld worden.

Het is nu aan de leden om te stemmen, dit is mogelijk tot uiterlijk 17 mei. Om makkelijk te stemmen kan je een e-mail sturen naar s.faez@cnvvakmensen.nl


Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl