Update cao onderhandelingen AH Logistiek

Op dinsdag 14 maart heeft de tweede onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Albert Heijn Logistiek plaatsgevonden. Jullie werkgever heeft tijdens dit overleg gereageerd op de voorstellen van de vakbonden en heeft haar eigen voorstellen gedeeld en toegelicht. Er is nog te veel ruimte tussen wat de vakbonden hebben gevraagd en wat werkgever biedt.

Reactie werkgever
Tijdens het vorige overleg hebben de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Handel hun voorstellenbrieven gepresenteerd en toegelicht. Jullie werkgever heeft gisteren gereageerd op onze voorstellen. 
 • Loonsverhoging, de vakbonden hebben gevraagd om een inflatiecorrectie met een aanvullende loonsverhoging van 100 euro. Werkgever heeft een tegenvoorstel gedaan met een loonsverhoging van 6 procent. 
 • Verlening RVU-regeling, werkgever heeft ingestemd met een verlenging van de RVU-regeling en is bereid deze ook uit te betalen aan nabestaanden bij overlijden van een medewerker. 
 • Generatiepact voor medewerkers zonder RSD, werkgever ziet hier geen aanleiding toe. 
 • Uit de nacht met behoud van functie, wij hebben gevraagd om de cao tekst zo aan te passen dat het duidelijk wordt dat men zijn functie kan behouden wanneer hij niet meer in de nacht werkt vanaf 49 jaar. Werkgever wil de tekst zo aanpassen dat er staat dat ook shiftleaders uit de nacht kunnen maar geeft aan dat dat het niet altijd mogelijk zal zijn je functie te behouden, soms zal er maatwerk nodig zijn. 
 • Rooster uitzendkrachten 28 dagen van tevoren bekendmaken, werkgever gaat hier niet in mee.
 • Aanvullend geboorteverlof volledig uitbetalen, werkgever ziet hier geen aanleiding toe.
 • Uitbreiding uren parttimers, werkgever heeft hier niet mee ingestemd. 
 • Meer vaste banen, werkgever wil dit overwegen maar stelt voor dat nieuwe medewerkers geen recht zullen hebben op RSD. 

CNV Vakmensen heeft nog een extra voorstel gedaan om de 3 uit 5 regeling te bekrachtigen in de cao zodat medewerkers hier gebruik van kunnen maken. 

Voorstellen werkgever

 • Albert Heijn stelt een looptijd voor van 1 jaar.
 • Werkgever stelt een loonsverhoging voor van 6 procent.
 • Nieuw loongebouw om medewerkers vanaf 21 jaar een vakvolwassen loon te bieden, op de minst gunstige manier aangepast. Bovendien wordt de foutieve inschaling van MM1 medewerkers niet opgelost. MM1 medewerkers in schaal A worden in schaal B geplaatst maar er wordt een nieuwe, goedkopere, schaal B geintroduceerd. 
 • Voorstel voor zaterdagfrequentie, vereist nog toelichting.
 • Vereenvouding TVP, voorstel om een nieuw systeem te introduceren ter versimpeling. 

Eerste reactie vakbonden
In verband met tijdsnood hebben de vakbonden niet kunnen reageren op de voorstellen van jullie werkgever. Wij hebben wel kort toegelicht dat wij uitermate teleurgesteld zijn in hetgeen er nu op tafel ligt. De afstand tussen wat de bonden hebben gevraagd en wat werkgever biedt is te groot. Wij zullen ons blijven inzetten om tot een resultaat te komen waarbij het koopkrachtverlies van medewerkers zo veel mogelijk beperkt wordt. Zoals het er nu voor staat lijkt het erop dat het allemaal maar niet te veel mag kosten van werkgever, maar jullie zijn hardwerkende medewerkers die recht hebben op een fatsoenlijke loonsverhoging die recht doet aan jullie inzet!

De volgende bijeenkomst staat gepland op 28 maart en wij hopen dat jullie werkgever dan beter gehoor zal geven aan de eisen van haar medewerkers. 

Mede namens de onderhandelingsdelegatie 


Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl