Stemmen over de cao Albert Heijn Logistiek / Głosowanie za zbiorowym ukladem pracy Albert Heijn Logistics

Deze nieuwsbrief versturen wij in het Nederland en in het Pools. Biuletyn ten wysyłamy jest w języku niderlandzkim i polskim.

Later vandaag ontvang je een mail van CNV Vakmensen, waarin een link staat naar de stemming. Je kunt stemmen tot en met woensdag 31 mei. Jouw stem bepaalt of de cao er komt of niet. Na de volgende Poolse zinnen kun je in het Nederlands lezen wat de hoofdpunten zijn van het onderhandelingsresultaat.

Jeszcze dzisiaj otrzymasz wiadomość e-mail od CNV Vakmensen, zawierającą link do głosowania. Głosować można do środy 31 maja. Twój głos zadecyduje o tym, czy zbiorowy układ  pracy zostanie wprowadzony w życie, czy nie. Na dole tego biuletynu możesz przeczytać języku polskim główne punkty wyniku negocjacji.

Maak gebruik van je stem! Je hebt veel voor elkaar gekregen met de staking, daar kun je nu ja tegen zeggen. Het is niet verplicht, maar je helpt CNV Vakmensen als je opschrijft waarom je voor of tegen stemt. Dat kan bij de opmerkingen.

Hoogtepunten van het cao onderhandelingsresultaat:

  • Loonsverhoging met terugwerkende kracht van 23 april 2023 met maar liefst 10 %
  • Geen verslechteringen
  • Geen studie over verslechteringen
  • Betere roosters voor uitzendkrachten: zij horen twee weken van te voren hun rooster. Daarna mag het uitzendbureau jouw werktijden niet meer veranderen. Wil AH of het uitzendbureau toch je werktijd wijzigen, dan kan dat alleen als jij ja zegt. Verder de intentie dat je maar twee soorten diensten in een week hebt
  • Voorzichtige uitbreiding contracturen parttimers: 25 zondagse parttimers krijgen een onbepaalde tijd contract, en parttimers kunnen onder voorwaarden omhoog naar 24 uur
  • Onderzoek hoe DC mechanisatie en shift- en teamleaders uit de nacht kunnen, zij hebben dezelfde rechten als anderen
  • RVU (eerder met pensioen): nabestaanden krijgen de volledige resterende uitkering. En deze regeling loopt pas een half jaar na de cao af, dus per half oktober 2024
  • 3 uit 5 regeling voor team- en shiftleaders

CNV Vakmensen is trots op alle uitzendkrachten, vaste krachten en parttimers die gestaakt hebben. Doordat jullie er allemaal waren, konden we dit bereiken.

Wykorzystaj swój głos! Osiągnąłeś wiele dzięki strajkowi, możesz teraz powiedzieć „tak”. Nie jest to obowiązkowe, ale pomagasz CNV Vakmensen, jeśli napiszesz, dlaczego głosujesz za lub przeciw. Możesz to zrobić w komentarzach.

Najważniejsze punkty  negocjacji:

- Podwyżka wynagrodzenia z mocą wsteczną od 23 kwietnia 2023 r. nie mniej niz o 10%
- Żadnych pogorszeń warunkow zatrudnienia
- Brak badań dotyczących pogorszenia jakości
- Lepsze harmonogramy dla pracowników tymczasowych: otrzymują oni harmonogram z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Po tym terminie agencja pracy tymczasowej nie może już zmieniać Twoich godzin pracy. Jeśli AH lub agencja pracy bedzie chiala zmienić Twoje godziny pracy, może to zrobić tylko wtedy, gdy się na to zgodzisz. Ponadto intencja jest , że ​​bedziesz mial nie wiecej niz do dwoch zmian w tygodniu
-  Wydłużanie godzin kontraktowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin: 25 niedzielnych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin otrzyma umowę na czas nieokreślony, a pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mogą, pod pewnymi warunkami,  otrzymac gwarancje godzin do 24
- Sprawdzenie, w jaki sposób pracownicy DC mechanizacj, kierownicy zmian oraz liderzy zespołów mogą przejsc ze zmian nocnych, oni  mają takie same prawa jak inni ch koledzy.
- RVU (wcześniejsza emerytura): najbliżsi krewni otrzymują pełne pozostałe świadczenie. Ten program wygaśnie dopiero po sześciu , czyli od połowy października 2024 r.
-  regulacja3 z 5 dla kierowników zespołów i zmian

CNV Vakmensen jest dumna ze wszystkich pracowników tymczasowych, stałych i niepełnoetatowych, którzy rozpoczęli strajk. Ponieważ wszyscy tam byliście, udało nam się to osiągnąć.

Wanneer kan je stemmen?

Als lid van CNV Vakmensen en werkzaam bij Albert Heijn Logistiek mag jij jouw mening geven voordat we een definitieve afspraak maken. Kort na deze nieuwsbrief ontvang jij een bericht met stemlink. Je kunt als lid digitaal eenmaal je stem uitbrengen door VOOR of TEGEN te stemmen. 

Mochten er nog vragen zijn neem dan contact met mij op. Je kan ook terecht op de Cao-pagina Albert Heijn Logistiek

Kiedy mozesz glosowac?

Jako członek CNV Vakmensen i pracujący w Albert Heijn Logistiek możesz wyrazić swoją opinię, zanim nastapi ostateczne ustalenie. Wkrótce otrzymasz wiadomość z linkiem do głosowania. Jako członek możesz głosować cyfrowo jeden raz, głosując ZA lub PRZECIW.

Jeśli masz jakieś pytania, proszę o kontakt. Możesz również odwiedzić stronę Cao Albert Heijn Logistics | CNV Vakmensen


Roel van Riezen
onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 2034
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl 

Julita Palinska / Wiesia Koreneef
E bumc@cnvvakmensen.nl 

Wanneer kan je stemmen?

Als lid van CNV Vakmensen en werkzaam bij Albert Heijn Logistiek mag jij jouw menning geven voordat we een definitieve afspraak maken. Kort na deze nieuwsbrief ontvang jij een bericht met stemlink. Je kunt als lid digitaal eenmaal je stem uitbrengen door VOOR of TEGEN te stemmen. 

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn neem dan contact met mij op. Je kan ook terecht op de Cao-pagina Albert Heijn Logistiek

Roel van Riezen
Onderhandelaar CNV Vakmensen 
M 06 5160 2034
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads