Start onderhandelingen cao Albert Heijn Logistiek

Op donderdag 23 februari zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Albert Heijn Logistiek gestart. De vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben tijdens dit overleg hun wijzigingsvoorstellen toegelicht. Werkgever heeft aangegeven om tijdens het volgende overleg met een reactie op onze voorstellen te komen en ook zelf met wijzigingsvoorstellen te komen.

Hoewel jullie werkgever nog geen nieuwe voorstellen heeft gedaan zijn er wel al een aantal onderwerpen genoemd die aan de orde zullen komen zoals de zaterdagtoeslag, TVP vereenvoudiging, duurzame inzetbaarheid en passende beloning. 

De volledige voorstellenbrief van CNV Vakmensen vind je als bijlage. Wij hebben gedurende de onderhandelingen de mogelijkheid om met gewijzigde of nieuwe voorstellen te komen.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie.


Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl 

Downloads