Nieuwe cao voor ruim 25.000 loonwerkers

Lonen 6% omhoog en betere regeling voor oudere werknemers

De ruim 25.000 loonwerkers in Nederland hebben een nieuwe cao. De vakbonden zijn het hierover eens geworden met werkgeversorganisatie Cumela. ‘Eindelijk een echte verbetering van de koopkracht voor de loonwerkers’, meldt onderhandelaar Peter de Jong van CNV Vakmensen. ‘In 18 maanden gaan hun lonen met in totaal 6% omhoog. Daarnaast hebben we onder meer een betere regeling afgesproken voor oudere werknemers, zodat ze op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen.’

Het gaat om de cao ‘Groen, Grond en Infrastructuur’ (GGI, voorheen Loonwerk). De nieuwe cao geldt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. In die periode gaan de lonen met in totaal 6% omhoog, als volgt verdeeld:

  • 2% per 1 januari 2022
  • 1% per 1 juli 2022 (bij een 4-wekenloon per 18 juli 2022)
  • 2% per 1 januari 2023
  • 1% per 1 juli 2023 (bij een 4-wekenloon per 17 juli 2023)

Gezond aan het werk blijven

Oudere werknemers krijgen een betere regeling. ‘We gaan van een vierdaagse naar een driedaagse werkweek voor oudere werknemers’, zegt De Jong. ‘Zij kunnen straks – drie jaar voor hun AOW-leeftijd – ervoor kiezen om een stuk minder te gaan werken. Concreet: 60% werken, met behoud van 85% van hun salaris en 85% pensioenopbouw. Dat biedt mensen de mogelijkheid om tóch aan het werk te blijven – want ze vinden hun werk vaak erg leuk – maar wel een tandje minder.’

De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2022 en geldt in ieder geval tot 1 januari 2026.

Hulp bij financiën

Uit een onderzoek naar werkgeluk in de sector blijkt dat werknemers behoefte hebben aan hulp bij het omgaan met hun financiële situatie. Het CNV is al een aantal jaren actief op dit gebied via CNV Geldzorg. De cao-partijen gaan nu in een werkgroep onderzoeken of er een pilot opgezet kan worden, waarbij CNV Geldzorg een van de partijen is die hiervoor benaderd kan worden.

Gevolgen klimaatverandering

De cao-partijen hebben ook gesproken voor de mogelijke gevolgen van het Klimaatakkoord, zegt De Jong. ‘We houden er rekening mee dat dit de werkgelegenheid in de sector gaat raken. We zullen samen met de werkgevers optrekken, ook richting politiek, om die gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. Als er banen verloren gaan, moet er een goed vangnet zijn.’

Voortzetting werknemersverzekering (PAWW)

De werknemersverzekering tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid wordt met vijf jaar verlengd. Dat betekent dat werknemers die langdurig werkloos of arbeidsongeschikt raken, ook in het derde jaar nog kunnen rekenen op een aanvulling.

Ledenraadpleging

Het onderhandelingsresultaat wordt komende weken positief aan de leden voorgelegd.