Jij krijgt niks!

Op 11 november waren de vakbonden CNV Vakmensen en FNV uitgenodigd voor een gesprek met jullie werkgever. Aanleiding hiervoor was een initiatief van een aantal kaderleden, zij hebben aan de bel getrokken omdat een groot aantal collega’s het hoofd niet meer boven water kan houden door de hoge inflatie. De bestuurders van de vakbonden hebben een brief geschreven aan werkgever om deze noodkreet over te brengen en wij hebben het vandaag tijdens het gesprek nader toegelicht. Jullie werkgever gaf echter aan niets te willen doen voor haar medewerkers.

Tijdens het gesprek waren twee kaderleden aanwezig van FNV, zij hebben in de afgelopen tijd veel gesproken met jullie collega’s op de werkvloer. Velen gaven aan dat het water ze aan de lip staat en dat het nu noodzakelijk is dat werkgever iets doet om haar medewerkers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Wij hebben toegelicht dat de loonsverhogingen van de cao op verre na de huidige inflatie niet dekken. Uiteraard is er enige hulp vanuit de overheid maar deze komt voor velen te laat en is bovendien voor veel huishoudens onvoldoende om de stijgende kosten te kunnen betalen. Daarom hebben wij ons gewend jullie werkgever, één van de grootste werkgevers van Nederland, en gevraagd om het goede voorbeeld van vele andere bedrijven die al voor zijn gegaan, te volgen. Veel bedrijven hebben al op verschillende manieren de klap van de stijgende prijzen verzacht voor hun medewerkers.

Wij kregen echter te horen dat er geen mogelijkheid is om iets te doen voor de medewerkers die zich dag in dag uit keihard inzetten in de distributiecentra van Albert Heijn. Werkgever vertelde dat ze al het een en ander doen voor de medewerkers, zo zijn ze nu bezig om hoofden te equiperen een goed luisterend oor te zijn en mensen op de juiste manier door te verwijzen naar instanties. Daarnaast werden wij verwezen naar de cao afspraak dat medewerkers in december en in april een winstdelingsuitkering ontvangen, een sigaar uit eigen doos wat ons betreft.

Na veel heen en weer gepraat moeten wij dus helaas concluderen dat er geen enkele ruimte gemaakt wordt om de medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn bij te staan. Wij hebben aangegeven dat dit hard zal aankomen bij onze leden en wij zullen dit besluit zeker meenemen in onze overwegingen tijdens de cao onderhandelingen volgend jaar.

 

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
s.faez@cnvvakmensen.nl