Bijeenkomst 23 november gaat niet door

Na een goedbezochte bijeenkomst op 16 november voor team- en shiftleaders stond er voor morgen een tweede bijeenkomst gepland. Deze zal echter niet doorgaan omdat wij vandaag zijn geïnformeerd dat de voorgenomen functiewijzigingen van de baan zijn. Dit is natuurlijk goed nieuws en wij hopen dat hiermee de rust zal wederkeren.
Op 16 november hebben wij een succesvolle bijeenkomst georganiseerd om in gesprek te gaan met teamleaders en shiftleaders over de voorgenomen functiewijzigingen. Jullie gezamelijke boodshap was duidelijk: wij begrijpen dat er dingen moeten veranderen maar op deze manier kunnen wij het niet accepteren. Bovendien gaven jullie aan dat de wijzigingen niet veel zouden opbrengen. Jullie hebben dit ook gedeeld met jullie collega's op de werkvloer en het onderwerp is nog meer gaan leven onder de medewerkers. Jullie werkgever heeft hier nu gehoor aan gegegeven en de plannen zijn permanent van de baan. 

Wat smart logistics betreft gaan de plannen wel door, dit zal geheid gevolgen hebben voor de cockpitmedewerkers. Wij houden vinger aan de pols en zullen, wanneer er meer bekend is, een bijeenkomst organiseren om in gesprek te gaan met cockpitmedewerkers. 

Met vriendelijke groet,

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
s.faez@cnvvakmensen.nl