Albert Heijn Logistiek zet nauwelijks stappen

CNV Vakmensen gaf het goede voorbeeld: wij zetten stappen in het cao-overleg. Biuletyn w języku polskim znajduje się w załączniku. Na een uur nadenken zei AH: wij weten het niet. Misschien de volgende keer. Maar misschien ook niet.

CNV wil overleggen
CNV wil geen herhaling van vorig jaar. Daarom heeft CNV Vakmensen samen met FNV de volgende stappen gezet:

  • CNV is omlaag gegaan van 9% loonsverhoging naar 6% plus 50 Euro, een kleine 8%. FNV is omlaag gegaan van 6% plus 100 Euro naar 6% plus 50 Euro. CNV Vakmensen en FNV hebben nu dus dezelfde loonvraag, en kunnen nog zakken. AH zit al drie rondes op 3%. Geen stap van AH.
  • CNV houdt vast aan 49 jaar uit de nacht. Wel wil CNV de leeftijd voor RSD voor nieuwe medewerkers verhogen met 1 jaar. AH houdt gewoon vast aan de vorige onderhandelingsronde: nieuwe medewerkers met 56 jaar uit de nacht en RSD. Geen stap van AH.
  • Als de norm omlaag gaat en enkele weekendtoeslagen voor iedereen gelijk getrokken worden, dan trekt CNV het voorstel om de laagste loonschaal te verhogen in. AH wil rustig tijdens het jaar kijken naar de norm, niet nu.

Verder houdt CNV Vakmensen vast aan:

  • Looptijd cao 1 jaar tot half april 2025, looptijd sociaal statuut verlengen tot half april 2024. AH is het daarmee eens
  • In de cao-tekst: als je met 49 jaar uit de nacht gaat, dan houd je functie, standplaats en afdeling. AH erkent dat het nu al zo is voor teamleaders, shiftleaders, cockpit, maar wil de tekst nog niet aanpassen. En AH wil de leeftijd bij DCM verhogen naar 58 jaar!
  • In de cao-tekst, dat ook uitzendkrachten niet alleen beoordeeld worden op het werktempo (norm). Daar is AH het mee eens
  • De individuele norm moet lager zijn dan de norm van de groep. Anders verhoog je stiekem steeds de norm.
  • 1 op 1 vervanging in elke functie. En er kunnen honderden extra banen bij voor MM1-functie, zonder dat het consequenties heeft voor vaste krachten. CNV vraagt keer op keer aan AH: toon aan dat onze redenering niet klopt. AH zwijgt. Dat is geen onderhandelen. AH wil niet verder gaan dan 150 FTE erbij
  • Werkdagen op papier, in je arbeidsovereenkomst
  • Stimuleren dat iedereen elkaar begrijpt op de werkvloer, dus taalcursussen in de baas zijn tijd

Antwoord Albert Heijn Logistiek
CNV Vakmensen dacht echt: nu gaat AH ook een stap zetten. En wij daarna weer een stap, en AH dan ook weer, net zo lang tot we een cao hebben. Maar AH liet ons een uur wachten, en zei toen: we weten het niet. Op een paar puntjes na zegt AH hetzelfde als in de eerste ronde. De volgende keer is alweer de vierde ronde. Dan wil CNV wel een cao hebben.

Op 26 maart is de vierde cao-ronde. Dan krijgen jullie weer een CNV-nieuwsbrief.

Roel van Riezen
M: 06 51 60 20 34
E:  r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Downloads